Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2090

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/2090 zo 17. novembra 2015, ktorým sa vymenúva nemecká členka člen Výboru regiónov

OJ L 302, 19.11.2015, p. 109–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2090/oj

19.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 302/109


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2015/2090

zo 17. novembra 2015,

ktorým sa vymenúva nemecká členka člen Výboru regiónov

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 305,

so zreteľom na návrh nemeckej vlády,

keďže:

(1)

Rada prijala 26. januára 2015 rozhodnutie (EÚ) 2015/116 (1), 5. februára 2015 rozhodnutie (EÚ) 2015/190 (2) a 23. júna 2015 rozhodnutie (EÚ) 2015/994 (3), ktorými sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2015 do 25. januára 2020.

(2)

V dôsledku skončenia funkčného obdobia pani Jacqueline KRAEGEOVEJ sa uvoľnilo jedno miesto člena Výboru regiónov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Za členku Výboru regiónov sa na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2020, vymenúva:

Pani Heike RAABOVÁ, Staatssekretärin, Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa, für Medien und digitales.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 17. novembra 2015

Za Radu

predseda

J. ASSELBORN


(1)  Ú. v. EÚ L 20, 27.1.2015, s. 42.

(2)  Ú. v. EÚ L 31, 7.2.2015, s. 25.

(3)  Ú. v. EÚ L 159, 25.6.2015, s. 70.


Top