Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0094

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 94/2013 z  3. mája 2013 , ktorým sa mení príloha XVII (Duševné vlastníctvo) k Dohode o EHP

OJ L 291, 31.10.2013, p. 60–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 291, 31.10.2013, p. 44–44 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/94(2)/oj

31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/60


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 94/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha XVII (Duševné vlastníctvo) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/77/EÚ z 27. septembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/116/ES o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha XVII k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 9f (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/116/ES) prílohy XVII k Dohode o EHP sa dopĺňa tento text:

„, zmenené týmto právnym predpisom:

32011 L 0077: smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/77/EÚ z 27. septembra 2011 (Ú. v. EÚ L 265, 11.10.2011, s. 1).“

Článok 2

Znenie smernice 2011/77/EÚ v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 dohody (2).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 265, 11.10.2011, s. 1.

(2)  Ústavné požiadavky boli oznámené.


Top