Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0093

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 93/2013 z  3. mája 2013 , ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

OJ L 291, 31.10.2013, p. 59–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 291, 31.10.2013, p. 43–43 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/93(2)/oj

31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/59


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 93/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1206/2011 z 22. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú požiadavky na identifikáciu lietadla pre sledovanie v rámci jednotného európskeho neba (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha XIII k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Za bod 66wi [nariadenie Komisie (EÚ) č. 255/2010] prílohy XIII k Dohode o EHP sa vkladá tento bod:

„66wj.

32011 R 1206: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1206/2011 z 22. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú požiadavky na identifikáciu lietadla pre sledovanie v rámci jednotného európskeho neba (Ú. v. EÚ L 305, 23.11.2011, s. 23).“

Článok 2

Znenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1206/2011 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (2), alebo dňom nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. …/… z … (3) [, ktorým sa nariadenie (ES) č. 1070/2009 začleňuje do dohody], podľa toho, čo nastane neskôr.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 305, 23.11.2011, s. 23.

(2)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.

(3)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Top