Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0081

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 81/2013 z  3. mája 2013 , ktorým sa mení príloha VI (Sociálne zabezpečenie) k Dohode o EHP

OJ L 291, 31.10.2013, p. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 291, 31.10.2013, p. 31–31 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/81(2)/oj

31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/42


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 81/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha VI (Sociálne zabezpečenie) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1224/2012 z 18. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha VI k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 1 [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004] a bode 2 [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009] prílohy VI k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32012 R 1224: nariadenie Komisie (EÚ) č. 1224/2012 z 18. decembra 2012 (Ú. v. EÚ L 349, 19.12.2012, s. 45).“

Článok 2

Znenie nariadenia (EÚ) č. 1224/2012 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (2).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 349, 19.12.2012, s. 45.

(2)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


Top