Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0079

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 79/2013 z  3. mája 2013 , ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) a príloha IV (Energetika) k Dohode o EHP

OJ L 291, 31.10.2013, p. 38–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 291, 31.10.2013, p. 29–29 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/79(2)/oj

31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/38


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 79/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) a príloha IV (Energetika) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 547/2012 z 25. júna 2012, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn vodných čerpadiel (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 622/2012 z 11. júla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 641/2009, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn bezupchávkových samostatných obehových čerpadiel a bezupchávkových obehových čerpadiel integrovaných vo výrobkoch (2), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Prílohy II a IV k Dohode o EHP by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Kapitola IV prílohy II k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

Za bod 6e [nariadenie Komisie (EÚ) č. 932/2012] sa vkladá tento bod:

„6f.

32012 R 0547: nariadenie Komisie (EÚ) č. 547/2012 z 25. júna 2012, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn vodných čerpadiel (Ú. v. EÚ L 165, 26.6.2012, s. 28).“

2.

V bode 14 [nariadenie Komisie (ES) č. 641/2009] sa dopĺňa:

„, zmenené týmto právnym predpisom:

32012 R 0622: nariadenie Komisie (EÚ) č. 622/2012 z 11. júla 2012 (Ú. v. EÚ L 180, 12.7.2012, s. 4).“

Článok 2

Príloha IV k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

Za bod 26f [nariadenie Komisie (EÚ) č. 932/2012] sa vkladá tento bod:

„26g.

32012 R 0547: nariadenie Komisie (EÚ) č. 547/2012 z 25. júna 2012, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn vodných čerpadiel (Ú. v. EÚ L 165, 26.6.2012, s. 28).“

2.

V bode 37 [nariadenie Komisie (ES) č. 641/2009] sa dopĺňa:

„, zmenené týmto právnym predpisom:

32012 R 0622: nariadenie Komisie (EÚ) č. 622/2012 z 11. júla 2012 (Ú. v. EÚ L 180, 12.7.2012, s. 4).“

Článok 3

Znenie nariadení (EÚ) č. 547/2012 a (EÚ) č. 622/2012 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (3).

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 165, 26.6.2012, s. 28.

(2)  Ú. v. EÚ L 180, 12.7.2012, s. 4.

(3)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


Top