Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0077

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 77/2013 z  3. mája 2013 , ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) a príloha IV (Energetika) k Dohode o EHP

OJ L 291, 31.10.2013, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 291, 31.10.2013, p. 27–27 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/77(2)/oj

31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/35


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 77/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) a príloha IV (Energetika) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 874/2012 z 12. júla 2012, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie elektrických svetelných zdrojov a svietidiel energetickými štítkami (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Delegované nariadenie (EÚ) č. 874/2012 zrušuje s účinnosťou od 1. septembra 2013 smernicu Komisie 98/11/ES (2) začlenenú do Dohody o EHP, a preto je potrebné odkaz na ňu v rámci Dohody o EHP vypustiť s účinnosťou od 1. septembra 2013.

(3)

Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES (3) sa zrušila smernica Rady 78/170/EHS (4), pričom obe smernice sú začlenené do Dohody o EHP, a preto by sa mal odkaz na smernicu 78/170/EHS z Dohody o EHP vypustiť.

(4)

Prílohy II a IV k Dohode o EHP by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha II k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

Znenie bodu 4e (smernica Komisie 98/11/ES) kapitoly IV sa nahrádza s účinnosťou od 1. septembra 2013 takto:

32012 R 0874: delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 874/2012 z 12. júla 2012, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie elektrických svetelných zdrojov a svietidiel energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 258, 26.9.2012, s. 1).“

2.

Znenie bodu 1 (smernica Rady 78/170/EHS) kapitoly V sa vypúšťa.

Článok 2

Príloha IV k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

Znenie bodu 4 (smernica Rady 78/170/EHS) sa vypúšťa.

2.

Znenie bodu 11e (smernica Komisie 98/11/ES) sa nahrádza s účinnosťou od 1. septembra 2013 takto:

32012 R 0874: delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 874/2012 z 12. júla 2012, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie elektrických svetelných zdrojov a svietidiel energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 258, 26.9.2012, s. 1). (5)

Článok 3

Znenie delegovaného nariadenia (EÚ) č. 874/2012 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (6), alebo dňom nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. 217/2012 zo 7. decembra 2012 (7) podľa toho, ktorý dátum je neskorší.

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 258, 26.9.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 71, 10.3.1998, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 52, 23.2.1978, s. 32.

(4)  Ú. v. EÚ L 191, 22.7.2005, s. 29.

(5)  Uvedené iba na informačné účely; pre uplatňovanie pozri prílohu II Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia.“

(6)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.

(7)  Ú. v. EÚ L 81, 21.3.2013, s. 17.


Top