Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0057

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 57/2013 z  3. mája 2013 , ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) a príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

OJ L 291, 31.10.2013, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 291, 31.10.2013, p. 7–7 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/57(2)/oj

31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/9


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 57/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) a príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 897/2012 z 1. októbra 2012, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí acibenzolar-S-metylu, amisulbrómu, cyazofamidu, diflufenikanu, dimoxystrobínu, metoxyfenozidu a nikotínu v určitých produktoch alebo na nich (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 899/2012 z 21. septembra 2012, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí pre acefát, alachlór, anilazín, azocyklotín, benfurakarb, butylát, kaptafol, karbaryl, karbofurán, karbosulfán, chlórfenapyr, chlórtal-dimetyl, chlórtiamid, cyhexatín, diazinón, dichlobenil, dikofol, dimetipín, dinikonazol, disulfoton, fenitrotión, flufenzín, furatiokarb, hexakonazol, laktofén, mepronil, metamidofos, metoprén, monokrotofos, monurón, oxykarboxín, oxydemetón-metyl, paratión-metyl, forát, fosalón, procymidón, profenofos, propachlór, chinklorak, chintozén, tolylfluanid, trichlórfon, tridemorf a trifluralín v alebo na určitých produktoch a ktorým sa mení a dopĺňa uvedené nariadenie stanovením prílohy V, v ktorej sa uvádzajú štandardné hodnoty (2) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o krmivách a potravinách. Právne predpisy o krmivách a potravinách sa neuplatňujú na Lichtenštajnsko, pokým platnosť Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami zahŕňa aj Lichtenštajnsko, ako je uvedené v sektorových prispôsobeniach k prílohe I a úvode kapitoly XII prílohy II k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(4)

Prílohy I a II k Dohode o EHP by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 40 [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005] kapitoly II prílohy I k Dohode o EHP sa dopĺňajú tieto zarážky:

„—

32012 R 0897: nariadenie Komisie (EÚ) č. 897/2012 z 1. októbra 2012 (Ú. v. EÚ L 266, 2.10.2012, s. 1),

32012 R 0899: nariadenie Komisie (EÚ) č. 899/2012 z 21. septembra 2012 (Ú. v. EÚ L 273, 6.10.2012, s. 1).“

Článok 2

V bode 54zzy [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005] kapitoly XII prílohy II k Dohode o EHP sa dopĺňajú tieto zarážky:

„—

32012 R 0897: nariadenie Komisie (EÚ) č. 897/2012 z 1. októbra 2012 (Ú. v. EÚ L 266, 2.10.2012, s. 1),

32012 R 0899: nariadenie Komisie (EÚ) č. 899/2012 z 21. septembra 2012 (Ú. v. EÚ L 273, 6.10.2012, s. 1).“

Článok 3

Znenie nariadení (EÚ) č. 897/2012 a (EÚ) č. 899/2012 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (3).

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 266, 2.10.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 273, 6.10.2012, s. 1.

(3)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


Top