Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0055

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 55/2013 z  3. mája 2013 , ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) a príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

OJ L 291, 31.10.2013, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 291, 31.10.2013, p. 5–5 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/55(1)/oj

31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/6


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 55/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) a príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 880/2011 z 2. septembra 2011, ktorým sa opravuje nariadenie (EÚ) č. 208/2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 a k nariadeniam Komisie (ES) č. 180/2008 a (ES) č. 737/2008, pokiaľ ide o zoznamy a názvy referenčných laboratórií EÚ (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o živých zvieratách okrem rýb a živočíchov akvakultúry. Právne predpisy o týchto záležitostiach sa neuplatňujú na Island, ako sa uvádza v odseku 2 úvodnej časti kapitoly I prílohy I k Dohode o EHP. Tá časť tohto rozhodnutia, ktorá sa týka kapitoly I prílohy I, sa preto neuplatňuje na Island.

(3)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o veterinárnych záležitostiach. Právne predpisy o veterinárnych záležitostiach sa neuplatňujú na Lichtenštajnsko, pokým platnosť Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami zahŕňa aj Lichtenštajnsko, ako je uvedené v sektorových prispôsobeniach k prílohe I k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(4)

Prílohy I a II k Dohode o EHP by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha I k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

V šiestej zarážke [nariadenie Komisie (EÚ) č. 208/2011] v bode 11 [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004] v časti 1.1 kapitoly I sa dopĺňa:

„, zmenené týmto právnym predpisom:

32011 R 0880: nariadenie Komisie (EÚ) č. 880/2011 z 2. septembra 2011 (Ú. v. EÚ L 228, 3.9.2011, s. 8).“

2.

V prvej zarážke [nariadenie Komisie (EÚ) č. 208/2011] v bode 41 [nariadenie Komisie (ES) č. 737/2008] v časti 3.2 kapitoly I sa dopĺňa:

„, zmenené týmto právnym predpisom:

32011 R 0880: nariadenie Komisie (EÚ) č. 880/2011 z 2. septembra 2011 (Ú. v. EÚ L 228, 3.9.2011, s. 8).“

3.

V prvej zarážke [nariadenie Komisie (EÚ) č. 208/2011] v bode 90 [nariadenie Komisie (ES) č. 180/2008] v časti 4.2 kapitoly I sa dopĺňa:

„, zmenené týmto právnym predpisom:

32011 R 0880: nariadenie Komisie (EÚ) č. 880/2011 z 2. septembra 2011 (Ú. v. EÚ L 228, 3.9.2011, s. 8).“

4.

V štvrtej zarážke [nariadenie Komisie (EÚ) č. 208/2011] v bode 31j [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004] kapitoly II sa dopĺňa:

„, zmenené týmto právnym predpisom:

32011 R 0880: nariadenie Komisie (EÚ) č. 880/2011 z 2. septembra 2011 (Ú. v. EÚ L 228, 3.9.2011, s. 8).“

Článok 2

V štvrtej zarážke [nariadenie Komisie (EÚ) č. 208/2011] v bode 54zzzi [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004] kapitoly XII prílohy II k dohode sa dopĺňa:

„, zmenené týmto právnym predpisom:

32011 R 0880: nariadenie Komisie (EÚ) č. 880/2011 z 2. septembra 2011 (Ú. v. EÚ L 228, 3.9.2011, s. 8).“

Článok 3

Znenie nariadenia (EÚ) č. 880/2011 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (2).

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 228, 3.9.2011, s. 8.

(2)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


Top