Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0791

2010/791/EÚ: Rozhodnutie Komisie z  20. decembra 2010 obsahujúce zoznam výrobkov uvedených v bode III ods. 1 druhom pododseku prílohy XII k nariadeniu Rady (ES) č. 1234/2007 [oznámené pod číslom K(2010) 8434]

OJ L 336, 21.12.2010, p. 55–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 040 P. 287 - 291

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/791/oj

21.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 336/55


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 20. decembra 2010

obsahujúce zoznam výrobkov uvedených v bode III ods. 1 druhom pododseku prílohy XII k nariadeniu Rady (ES) č. 1234/2007

(prepracované znenie)

[oznámené pod číslom K(2010) 8434]

(2010/791/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 121 písm. b) bod i) v spojení s článkom 4,

keďže:

(1)

Rozhodnutie Komisie 88/566/EHS z 28. októbra 1988 obsahujúce zoznam výrobkov uvedených v článku 3 ods. 1 druhom pododseku nariadenia Rady (EHS) č. 1898/87 (2) bolo podstatným spôsobom zmenené a doplnené (3). Pri príležitosti ďalších zmien a doplnení je z dôvodu prehľadnosti vhodné toto rozhodnutie prepracovať.

(2)

Nariadenie (ES) č. 1234/2007 určuje zásadu, že názvy „mlieko“ a „mliečne výrobky“ sa nesmú používať pre mliečne výrobky okrem tých, ktoré sú uvedené v bode II prílohy XII k uvedenému nariadeniu. Na základe výnimky toto pravidlo nie je použiteľné na názvy výrobkov, ktorých presný charakter je známy vďaka tradičnému používaniu, a/alebo keď sa označenia jasne používajú na opis charakteristickej vlastnosti výrobku.

(3)

Členské štáty musia oznámiť Komisii orientačné zoznamy výrobkov, o ktorých si myslia, že na ich vlastných územiach spĺňajú kritériá pre výnimku uvedenú vyššie. Je potrebné zostaviť zoznam týchto výrobkov na základe orientačných zoznamov oznámených členskými štátmi. Tento zoznam by mal obsahovať názvy príslušných výrobkov podľa ich tradičného používania v rôznych jazykoch Únie, aby sa tieto názvy stali použiteľnými vo všetkých členských štátoch pod podmienkou, že spĺňajú ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín (4).

(4)

Tento zoznam sa môže doplniť v súlade s článkom 121 písm. b) bodom i) nariadenia (ES) č. 1234/2007.

(5)

Po pristúpeniach k Európskej únii v rokoch 2004 a 2007 niektoré nové členské štáty predložili zoznamy výrobkov, ktoré pokladajú za také, ktoré v rámci ich vlastných území spĺňajú kritériá na uvedenú výnimku. Zoznam v prílohe I k tomuto rozhodnutiu by sa mal preto doplniť v príslušných jazykoch uvedením názvov tých výrobkov z nových členských štátov, na ktoré sa môže vzťahovať uvedená výnimka.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Výrobky, ktoré zodpovedajú na území Únie výrobkom uvedeným v bode III ods. 1 druhom pododseku prílohy XII k nariadeniu (ES) č. 1234/2007, sú uvedené v prílohe I k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Rozhodnutie 88/566/EHS sa zrušuje.

Odkazy na zrušené rozhodnutie sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 20. decembra 2010

Za Komisiu

Dacian CIOLOŞ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 310, 16.11.1988, s. 32.

(3)  Pozri prílohu II.

(4)  Ú. v. ES L 109, 6.5.2000, s. 29.


PRÍLOHA I

Zoznam výrobkov uvedených v bode III ods. 1 druhom pododseku prílohy XII k nariadeniu (ES) č. 1234/2007

ES

Leche de almendras

DA

 

Kakaosmør

 

Mandelsmør

 

Jordnøddesmør

 

Kokosmælk

 

Flødeboller

 

»… fromage«

používaný v názve ovocného dezertu bez obsahu mlieka alebo iných mliečnych výrobkov alebo napodobenín mlieka alebo iných mliečnych výrobkov (napríklad citronfromage)

 

Smørtyve

 

Ostekiks

 

Osterejer

 

Flødetablet

 

Flødefodbolde

 

Flødemint

 

Flødekaramel

DE

 

Kokosmilch

 

Liebfrau(en)milch

 

Fischmilch

 

Milchner

 

Butterbirne

 

Rahmapfel

 

Butterbohne

 

Butterkohl

 

Butterpilz

 

Milchbrätling

 

Buttersalat

 

Erdnussbutter

 

Kakaobutter

 

Fleischkäse

 

Leberkäse

 

Käseklee

 

Butterhäuptel

 

Butterschnitzel

 

Faschiertes Butterschnitzel

 

Milchmargarine

 

Margarinestreichkäse

EL

 

Βούτυρο κακάου

 

Φρουτόκρεμα

 

Κρέμα αραβοσίτου

 

Κρέμα κάστανου

 

Νουκρέμα

EN

 

Coconut milk

 

„Cream …“ alebo „Milk …“

používané v názve alkoholického nápoja neobsahujúceho mlieko ani iné mliečne výrobky ani napodobeniny mlieka ani mliečnych výrobkov (napríklad cream sherry, milk sherry)

 

Cream soda

 

Cream filled biscuits (napríklad custard cream, bourbon cream, raspberry cream biscuits, strawberry cream, atď.)

 

Cream filled sweets alebo chocolates (napríklad peppermint cream, raspberry cream, crème egg)

 

Cream crackers

 

Salad cream

 

Creamed coconut a iné podobné ovocie, orechy a rastlinné výrobky, kde slovo „creamed“ opisuje charakteristickú textúru výrobku

 

Cream of tartar

 

Cream alebo creamed soups (napríklad cream of tomato soup, cream of celery, cream of chicken atď.)

 

Horseradish cream

 

Ice-cream

 

Jelly cream

 

Table cream

 

Cocoa butter

 

Shea butter

 

Nut butters (napríklad peanut butter)

 

Butter beans

 

Butter puffs

 

Fruit cheese (napríklad lemon cheese, Damson cheese)

FR

 

Lait d’amande

 

Lait de coco

 

«Crème …»

použitý v názve polievky bez obsahu mlieka alebo iných mliečnych výrobkov alebo napodobenín mlieka alebo iných mliečnych výrobkov (napríklad crème de volailles, crème de légumes, crème de tomates, crème d’asperges, crème de bolets, atď.)

 

«Crème …»

používaný v názve alkoholických nápojov bez obsahu mlieka alebo iných mliečnych výrobkov alebo napodobenín mlieka alebo mliečnych výrobkov (napríklad crème de cassis, crème de framboise, crème de banane, crème de cacao, crème de menthe, atď.)

 

«Crème …»

používaný v názve upravených mäsových výrobkov (napríklad crème de foie de volaille, pâté crème atď.)

 

Crème de maïs

 

Crème de riz

 

Crème d’avoine

 

Crème d’anchois

 

Crème d’écrevisses

 

Crème de pruneaux, crème de marron (krém z iného kôstkového ovocia)

 

Crème confiseur

 

Beurre de cacao

 

Beurre de cacahouète

 

Fromage de tête

 

Haricot beurre

 

Beurré Hardy

IT

 

Latte di mandorla

 

Burro di cacao

 

Latte di cocco

 

Fagiolini al burro

HU

 

Vajretek

 

Gyümölcssajt (napríklad birsalmasajt)

 

Disznósajt vagy hússajt vagy fejsajt

 

Haltej

 

Kakaóvaj

 

Kókusztej

 

Mogyoróvaj

 

Vajbab

 

Vajkörte

NL

 

Pindakaas

 

Hoofdkaas

 

Cacaoboter

 

Leverkaas

 

Hamkaas

 

Tongkaas

 

Nierkaas

 

Kokosmelk

 

„… crème”

používaný v názve polievky neobsahujúcej mlieko ani iné mliečne výrobky ani napodobeniny mlieka ani mliečnych výrobkov (napríklad groentencrème, tomatencrème, aspergecrème atď.)

 

„… crème”

používaný v názve alkoholického nápoja neobsahujúceho mlieko ani iné mliečne výrobky ani napodobeniny mlieka ani mliečnych výrobkov (napríklad cassiscrème, frambozencrème, cacaocrème, bananencrème atď.)

 

Crèmevulling

 

Levercrème

 

Boterbonen

PL

Ser jabłeczny

PT

 

Leite de coco

 

Manteiga de cacau

 

Manteiga de amendoim

 

Queijo doce de Tomar

 

Queijinho de sal

SL

Mesni sir

SK

 

Arašidové maslo

 

Fazul’a maslová (maslovka)

 

Kakaové maslo

 

Kokosové mlieko

 

Masliak

 

Maslová hruška (maslovka)

 

Pečeňový syr

 

Vtáčie mlieko

FI

 

Kaakaovoi

 

Maapähkinävoi

 

Voileipäkeksi

 

Voitatti

 

Voileipäkakku

SV

 

Jordnötssmör

 

Kakaosmör

 

Smörsopp

 

Kokosmjölk

 

Ostkex

 

Margarinost

 

Smördeg


PRÍLOHA II

Zrušené rozhodnutie v znení neskorších zmien a doplnení

Rozhodnutie Komisie 88/566/EHS

(Ú. v. ES L 310, 16.11.1988, s. 32)

Rozhodnutie Komisie 98/144/ES

(Ú. v. ES L 42, 14.2.1998, s. 61)


PRÍLOHA III

Tabuľka zhody

Rozhodnutie 88/566/EHS

Toto rozhodnutie

Článok 1

Článok 1

Článok 2

Článok 2

Článok 3

Príloha

Príloha I

Príloha II

Príloha III


Top