Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0790

2010/790/EÚ: Rozhodnutie Komisie z  15. decembra 2010 , ktorým sa upravujú opravné koeficienty uplatniteľné od 1. augusta 2009 , 1. septembra 2009 , 1. októbra 2009 , 1. novembra 2009 , 1. decembra 2009 a  1. januára 2010 na odmeny úradníkov, dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov Európskej únie pôsobiacich v tretích krajinách

OJ L 336, 21.12.2010, p. 50–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/790/oj

21.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 336/50


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 15. decembra 2010,

ktorým sa upravujú opravné koeficienty uplatniteľné od 1. augusta 2009, 1. septembra 2009, 1. októbra 2009, 1. novembra 2009, 1. decembra 2009 a 1. januára 2010 na odmeny úradníkov, dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov Európskej únie pôsobiacich v tretích krajinách

(2010/790/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 336,

so zreteľom na Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev ustanovené v nariadení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (1), a najmä na jeho článok 13 druhý pododsek prílohy X,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (EÚ) č. 768/2010 (2) sa na základe článku 13 prvého pododseku prílohy X k služobnému poriadku stanovili opravné koeficienty uplatniteľné od 1. júla 2009 na odmeny vyplácané v miestnej mene úradníkom, dočasným zamestnancom a zmluvným zamestnancom Európskej únie pôsobiacim v tretích krajinách.

(2)

V súlade s článkom 13 druhým pododsekom prílohy X k služobného poriadku je vhodné niektoré z týchto opravných koeficientov upraviť od 1. augusta 2009, 1. septembra 2009, 1. októbra 2009, 1. novembra 2009, 1. decembra 2009 a 1. januára 2010, keďže vzhľadom na štatistické údaje, ktoré má Komisia k dispozícii, došlo od ich posledného stanovenia k zmene životných nákladov vypočítaných podľa opravného koeficientu a príslušného výmenného kurzu v niektorých tretích krajinách o viac ako 5 %,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Opravné koeficienty uplatniteľné na odmeny vyplácané v miestnej mene úradníkom, dočasným zamestnancom a zmluvným zamestnancom Európskej únie pôsobiacim v tretích krajinách sa v prípade niektorých krajín upravujú tak, ako je uvedené v prílohe. Príloha obsahuje šesť mesačných tabuliek, ktoré bližšie určujú dotknuté krajiny a dátumy uplatniteľnosti úprav pre každú z nich (1. august 2009, 1. september 2009, 1. október 2009, 1. november 2009, 1. december 2009 a 1. január 2010).

Výmenné kurzy na výpočet týchto odmien sa stanovujú v súlade s vykonávacími pravidlami nariadenia o rozpočtových pravidlách a zodpovedajú jednotlivým dátumom uvedeným v prvom pododseku.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť prvým dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 15. decembra 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Catherine ASHTON

podpredsedníčka


(1)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 228, 31.8.2010, s. 1.


PRÍLOHA

AUGUST 2009

Miesta pôsobenia

Ekonomické parity

august 2009

Výmenný kurz

august 2009 (1)

Opravné koeficienty

august 2009 (2)

Eritrea (3)

11,28

21,6903

52,0

Gruzínsko

1,919

2,3805

80,6

Ghana (4)

1,009

2,0935

48,2

Indonézia (Jakarta) (5)

10 091

13 989,6

72,1

Indonézia (Banda Aceh) (6)

7 989

13 989,6

57,1

Libéria (4)

1,265 USD

1,4053 USD

90,0

Moldavsko

9,558

15,9211

60,0

Čierna Hora

0,6456

1

64,6

Srbsko (Belehrad) (4)

65,28

93,045

70,2

Sudán (Chartúm) (7)

1,93

3,55881

54,2


SEPTEMBER 2009

Miesta pôsobenia

Ekonomické parity

september 2009

Výmenný kurz

september 2009 (8)

Opravné koeficienty

september 2009 (9)

Egypt (11)

3,272

7,9632

41,1

Gambia (12)

24,07

38,05

63,3

Guinea (Konakry)

4 456

6 793,48

65,6

Kazachstan (Astana) (11)

154,2

215,54

71,5

Sierra Leone

3 745

5 088,7

73,6

Sudán (Chartúm) (10)

2,035

3,63297

56,0

Východný Timor (13)

1,008 USD

1,4364 USD

70,2

Venezuela (14)

2,94

3,08826

95,2


OKTÓBER 2009

Miesta pôsobenia

Ekonomické parity

október 2009

Výmenný kurz

október 2009 (15)

Opravné koeficienty

október 2009 (16)

Albánsko

89,99

134,994

66,7

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (18)

39,56

61,4321

64,4

Austrália (18)

1,693

1,669

101,4

Kambodža

4 435

6 186,5

71,7

Chorvátsko

6,345

7,2708

87,3

Eritrea (17)

12,34

22,4703

54,9

Guinea-Bissau

644,7

655,957

98,3

Mali

593,6

655,957

90,5

Nová Kaledónia

141,4

119,332

118,5

Uganda

1 965

2 839,77

69,2

Konžská demokratická republika (Kinshasa) (19)

1,663 USD

1,45490 USD

114,3

Srí Lanka (18)

107,3

169,169

63,4

Tadžikistan

3,715

6,3745

58,3

Tanzánia

1 287

1 894,85

67,9

Thajsko

28,36

48,906

58,0

Turecko (19)

1,742

2,168

80,4

Ukrajina

7,579

11,746

64,5

Zambia (19)

3 830

6 820,88

56,2


NOVEMBER 2009

Miesta pôsobenia

Ekonomické parity

november 2009

Výmenný kurz

november 2009 (20)

Opravné koeficienty

november 2009 (21)

Alžírsko

74,7

107,642

69,4

Egypt (23)

3,544

8,26565

42,9

Indonézia (Banda Aceh) (22)

8 536

14 188,1

60,2

Izrael

5,351

5,5483

96,4

Kazachstan (Alma-Ata)

172

226,55

75,9

Kazachstan (Astana) (23)

162,9

226,55

71,9

Kirgizsko

48,82

64,4757

75,7

Laos (25)

9 584

12 734

75,3

Libanon

1 638

2 229,29

73,5

Nepál (25)

79,66

111,64

71,4

Rusko

40,41

43,1957

93,6

Čad

751,4

655,957

114,6

Venezuela (24)

3,172

3,17543

99,9


DECEMBER 2009

Miesta pôsobenia

Ekonomické parity

december 2009

Výmenný kurz

december 2009 (26)

Opravné koeficienty

december 2009 (27)

Saudská Arábia

4,174

5,5885

74,7

Kongo (Brazaville)

725

655,957

110,5

Kuba

1,105 USD

1,4918 USD

74,1

Eritrea (28)

13,43

22,8273

58,8

Gambia (31)

25,54

40,1

63,7

Ghana (29)

1,069

2,155

49,6

Guatemala

8,18

12,3745

66,1

Haiti

60,46

64,591

93,6

Šalamúnove ostrovy

10,68

11,7695

90,7

India

38,84

69,5925

55,8

Libéria (29)

1,38 USD

1,4918 USD

92,5

Madagaskar

2 140

2 907,57

73,6

Malajzia

3,289

5,0587

65,0

Malawi

158,9

213,936

74,3

Paraguaj

4 341

7 186,56

60,4

Konžská demokratická republika (Kinshasa) (32)

1,772 USD

1,4918 USD

118,8

Srbsko (Belehrad) (29)

69,83

94,412

74,0

Sudán (Chartúm) (30)

2,19

3,52542

62,1

Surinam

1,92

4,18

45,9

Turecko (32)

1,831

2,283

80,2

Vietnam

12 873

29 495,2

43,6

Zambia (32)

4 038

6 974,14

57,9


JANUÁR 2010

Miesta pôsobenia

Ekonomické parity

január 2010

Výmenný kurz

január 2010 (33)

Opravné koeficienty

január 2010 (34)

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (38)

37,26

61,447

60,6

Argentina

3,219

5,4559

59,0

Austrália (38)

1,596

1,6036

99,5

Etiópia

14,33

18,2782

78,4

Indonézia (Jakarta) (35)

9 550

13 511,5

70,7

Island

144,5

180,96

79,9

Kosovo (Priština)

0,5854

1

58,5

Laos (39)

8 875

12 174

72,9

Líbya

1,018

1,7683

57,6

Nepál (39)

74

107,83

68,6

Niger

593,3

655,957

90,4

Samoa

2,891

3,61939

79,9

Srí Lanka (38)

114,1

163,139

69,9

Východný Timor (36)

1,083 USD

1,4338 USD

75,5

Venezuela (37)

3,357

3,0788

109,0


(1)  1 EURO = x jednotiek miestnej meny (USD v prípade Kuby, Salvádoru, Ekvádoru, Libérie, Panamy, Konžskej demokratickej republiky, Východného Timoru).

(2)  Brusel = 100.

(3)  Koeficient pre toto miesto pôsobenia je upravený trikrát: v auguste, októbri a decembri.

(4)  Koeficient pre toto miesto pôsobenia je upravený dvakrát: v auguste a decembri.

(5)  Koeficient pre toto miesto pôsobenia je upravený dvakrát: v auguste 2009 a januári 2010.

(6)  Koeficient pre toto miesto pôsobenia je upravený dvakrát: v auguste a novembri.

(7)  Koeficient pre toto miesto pôsobenia je upravený trikrát: v auguste, septembri a decembri.

(8)  1 EURO = x jednotiek miestnej meny (USD v prípade Kuby, Salvádoru, Ekvádoru, Libérie, Panamy, Konžskej demokratickej republiky, Východného Timoru).

(9)  Brusel = 100.

(10)  Koeficient pre toto miesto pôsobenia je upravený trikrát: v auguste, septembri a decembri.

(11)  Koeficient pre toto miesto pôsobenia je upravený dvakrát: v septembri a novembri.

(12)  Koeficient pre toto miesto pôsobenia je upravený dvakrát: v septembri a decembri.

(13)  Koeficient pre toto miesto pôsobenia je upravený dvakrát: v septembri 2009 a januári 2010.

(14)  Koeficient pre toto miesto pôsobenia je upravený trikrát: v septembri a novembri 2009 a v januári 2010.

(15)  1 EURO = x jednotiek miestnej meny (USD v prípade Kuby, Salvádoru, Ekvádoru, Libérie, Panamy, Konžskej demokratickej republiky, Východného Timoru).

(16)  Brusel = 100.

(17)  Koeficient pre toto miesto pôsobenia je upravený trikrát: v auguste, októbri a decembri.

(18)  Koeficient pre toto miesto pôsobenia je upravený dvakrát: v októbri 2009 a januári 2010.

(19)  Koeficient pre toto miesto pôsobenia je upravený dvakrát: v októbri a decembri.

(20)  1 EURO = x jednotiek miestnej meny (USD v prípade Kuby, Salvádoru, Ekvádoru, Libérie, Panamy, Konžskej demokratickej republiky, Východného Timoru).

(21)  Brusel = 100.

(22)  Koeficient pre toto miesto pôsobenia je upravený dvakrát: v auguste a novembri.

(23)  Koeficient pre toto miesto pôsobenia je upravený dvakrát: v septembri a novembri.

(24)  Koeficient pre toto miesto pôsobenia je upravený trikrát: v septembri a novembri 2009 a v januári 2010.

(25)  Koeficient pre toto miesto pôsobenia je upravený dvakrát: v novembri 2009 a januári 2010.

(26)  1 EURO = x jednotiek miestnej meny (USD v prípade Kuby, Salvádoru, Ekvádoru, Libérie, Panamy, Konžskej demokratickej republiky, Východného Timoru).

(27)  Brusel = 100.

(28)  Koeficient pre toto miesto pôsobenia je upravený trikrát: v auguste, októbri a decembri.

(29)  Koeficient pre toto miesto pôsobenia je upravený dvakrát: v auguste a decembri.

(30)  Koeficient pre toto miesto pôsobenia je upravený trikrát: v auguste, septembri a decembri.

(31)  Koeficient pre toto miesto pôsobenia je upravený dvakrát: v septembri a decembri.

(32)  Koeficient pre toto miesto pôsobenia je upravený dvakrát: v októbri a decembri.

(33)  1 EURO = x jednotiek miestnej meny (USD v prípade Kuby, Salvádoru, Ekvádoru, Libérie, Panamy, Konžskej demokratickej republiky, Východného Timoru).

(34)  Brusel = 100.

(35)  Koeficient pre toto miesto pôsobenia je upravený dvakrát: v auguste 2009 a januári 2010.

(36)  Koeficient pre toto miesto pôsobenia je upravený dvakrát: v septembri 2009 a januári 2010.

(37)  Koeficient pre toto miesto pôsobenia je upravený trikrát: v septembri a novembri 2009 a v januári 2010.

(38)  Koeficient pre toto miesto pôsobenia je upravený dvakrát: v októbri 2009 a januári 2010.

(39)  Koeficient pre toto miesto pôsobenia je upravený dvakrát: v novembri 2009 a januári 2010.


Top