Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0123

2010/123/: Rozhodnutie Komisie z  25. februára 2010 , ktorým sa upravujú opravné koeficienty uplatniteľné od 1. februára 2009 , 1. marca 2009 , 1. apríla 2009 , 1. mája 2009 a  1. júna 2009 na odmeny úradníkov, dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov Európskych spoločenstiev pôsobiacich v tretích krajinách

OJ L 49, 26.2.2010, p. 34–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/123(1)/oj

26.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 49/34


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 25. februára 2010,

ktorým sa upravujú opravné koeficienty uplatniteľné od 1. februára 2009, 1. marca 2009, 1. apríla 2009, 1. mája 2009 a 1. júna 2009 na odmeny úradníkov, dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov Európskych spoločenstiev pôsobiacich v tretích krajinách

(2010/123/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, ustanovené v nariadení (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (1), a najmä na jeho prílohu X článok 13 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (ES) č. 613/2009 (2) sa na základe článku 13 prvého pododseku prílohy X k služobnému poriadku stanovili opravné koeficienty uplatniteľné od 1. júla 2008 na odmeny vyplácané v miestnej mene úradníkom, dočasným zamestnancom a zmluvným zamestnancom Európskych spoločenstiev pôsobiacim v tretích krajinách.

(2)

V súlade s článkom 13 druhým pododsekom prílohy X k služobnému poriadku je vhodné niektoré z týchto opravných koeficientov upraviť od 1. februára 2009, 1. marca 2009, 1. apríla 2009, 1. mája 2009 a 1. júna 2009, keďže vzhľadom na štatistické údaje, ktoré má Komisia k dispozícii, došlo od ich posledného stanovenia k zmene životných nákladov vypočítaných podľa opravného koeficientu a príslušného výmenného kurzu v niektorých tretích krajinách o viac ako 5 %,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Opravné koeficienty uplatniteľné na odmeny vyplácané v miestnej mene úradníkom, dočasným zamestnancom a zmluvným zamestnancom Európskych spoločenstiev pôsobiacim v tretích krajinách sa v prípade niektorých krajín upravujú tak, ako je uvedené v prílohe. Príloha obsahuje päť mesačných tabuliek, v ktorých sú uvedené príslušné krajiny a dátumy uplatniteľnosti úprav pre každú z nich (1. február 2009, 1. marec 2009, 1. apríl 2009, 1. máj 2009 a 1. jún 2009).

Výmenné kurzy na výpočet týchto odmien sa stanovujú v súlade s vykonávacími pravidlami nariadenia o rozpočtových pravidlách a zodpovedajú jednotlivým dátumom uvedeným v prvom pododseku.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť prvým dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 25. februára 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Catherine ASHTON

podpredsedníčka


(1)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 181, 14.7.2009, s. 1.


PRÍLOHA

FEBRUÁR 2009

Miesta pôsobenia

Ekonomické parity Február 2009

Výmenný kurz Február 2009 (1)

Opravné koeficienty Február 2009 (2)

Azerbajdžan (3)

0,9962

1,0578

94,2

Bielorusko (4)

2 192

3 495,42

62,7

Čile

478,2

810,48

59,0

Čína

8,502

8,9653

94,8

Kolumbia

2 300

2 990,32

76,9

India

35,8

64,075

55,9

Indonézia (Jakarta)

10 540

14 913,8

70,7

Kazachstan (Alma-Ata) (3)

150,2

161,79

92,8

Keňa

78,23

103,009

75,9

Lesoto

6,198

12,9979

47,7

Libéria

84,28

84,6997

99,5

Pakistan

48,48

101,889

47,6

Sierra Leone

3 356

3 998,59

83,9

Trinidad a Tobago

6,291

8,10395

77,6

Zambia (3)

3 331

6 548,29

50,9


MAREC 2009

Miesta pôsobenia

Ekonomické parity Marec 2009

Výmenný kurz Marec 2009 (5)

Opravné koeficienty Marec 2009 (6)

Chorvátsko (7)

7,21

7,386

97,6

Spojené štáty americké (New York)

1,367

1,2782

106,9

Etiópia

12,93

14,289

90,5

Kazachstan (Astana)

140,3

191,460

73,3

Papua-Nová Guinea (7)

3,265

3,47947

93,8

Sýria

50,24

60,97

82,4

Venezuela (8)

2,496

2,74813

90,8


APRÍL 2009

Miesta pôsobenia

Ekonomické parity Apríl 2009

Výmenný kurz Apríl 2009 (9)

Opravné koeficienty Apríl 2009 (10)

Južná Afrika

6,162

12,8433

48,0

Belize

1,902

2,5947

73,3

Kamerun (11)

678,9

655,957

103,5

Eritrea

10,43

20,8173

50,1

Spojené štáty americké (Washington)

1,264

1,3193

95,8

Ghana

1,045

1,859

56,2

Izrael

5,915

5,5288

107,0

Maroko (11)

9,319

11,2015

83,2

Nigéria

176,4

196,571

89,7

Konžská demokratická republika (11)

1 185

1 100,11

107,7


MÁJ 2009

Miesta pôsobenia

Ekonomické parity Máj 2009

Výmenný kurz Máj 2009 (12)

Opravné koeficienty Máj 2009 (13)

Saudská Arábia

4,62

4,8515

95,2

Bielorusko (14)

2 348

3 735,22

62,9

Haiti

66,21

55,0576

120,3

Kirgizsko

53,52

56,48

94,8

Libanon

1 795

1 999,85

89,8

Nová Kaledónia

157

119,332

131,6

Srbsko

61,49

94,1782

65,3

Venezuela (15)

2,64

2,85219

92,6


JÚN 2009

Miesta pôsobenia

Ekonomické parity Jún 2009

Výmenný kurz Jún 2009 (16)

Opravné koeficienty Jún 2009 (17)

Alžírsko

80,51

100,892

79,8

Azerbajdžan (18)

1,048

1,11513

94,0

Bosna a Hercegovina (Sarajevo)

1,437

1,95583

73,5

Kamerun (19)

644,4

655,957

98,2

Kongo (Brazzaville)

794

655,957

121,0

Chorvátsko (20)

6,843

7,3305

93,3

Gruzínsko

2,06

2,2857

90,1

Guinea Bissau

712,6

655,957

108,6

Fidži

1,78

2,91971

61,0

Šalamúnove ostrovy

10,23

10,9681

93,3

Kazachstan (Alma-Ata) (18)

159,4

209,7

76,0

Maroko (19)

8,821

11,2615

78,3

Mexiko

11,97

18,3176

65,3

Nikaragua

15,79

28,0214

56,3

Nórsko

11,26

8,9615

125,6

Uzbekistan

1 053

2 032,12

51,8

Papua-Nová Guinea (20)

3,456

3,87597

89,2

Paraguaj

4 748

7 003,48

67,8

Konžská demokratická republika (19)

1 277

1 083,84

117,8

Južný Sudán (Juba)

3,108

3,37579

92,1

Švajčiarsko (Ženeva)

1,692

1,5117

111,9

Tadžikistan

3,498

6,04787

57,8

Turecko

1,654

2,1775

76,0

Ukrajina

8,155

10,6411

76,6

Uruguaj

23,59

32,7002

72,1

Jemen

187,9

279,175

67,3

Zambia (18)

3 540

7 126,41

49,7


(1)  1 EURO = jednotky miestnej meny (okrem Kuby, Ekvádora a Salvádora, kde sa využíva USD).

(2)  Brusel = 100 %.

(3)  Koeficient pre toto miesto pôsobenia je upravený dvakrát: vo februári 2009 a júni 2009.

(4)  Koeficient pre toto miesto pôsobenia je upravený dvakrát: vo februári 2009 a máji 2009.

(5)  1 EURO = jednotky miestnej meny (okrem Kuby, Ekvádora a Salvádora, kde sa využíva USD).

(6)  Brusel = 100 %.

(7)  Koeficient pre toto miesto pôsobenia je upravený dvakrát: v marci 2009 a júni 2009.

(8)  Koeficient pre toto miesto pôsobenia je upravený dvakrát: v marci 2009 a máji 2009.

(9)  1 EURO = jednotky miestnej meny (okrem Kuby, Ekvádora a Salvádora, kde sa využíva USD).

(10)  Brusel = 100 %.

(11)  Koeficient pre toto miesto pôsobenia je upravený dvakrát: v apríli 2009 a júni 2009.

(12)  1 EURO = jednotky miestnej meny (okrem Kuby, Ekvádora a Salvádora, kde sa využíva USD).

(13)  Brusel = 100 %.

(14)  Koeficient pre toto miesto pôsobenia je upravený dvakrát: vo februári 2009 a máji 2009.

(15)  Koeficient pre toto miesto pôsobenia je upravený dvakrát: v marci 2009 a máji 2009.

(16)  1 EURO = jednotky miestnej meny (okrem Kuby, Ekvádora a Salvádora, kde sa využíva USD).

(17)  Brusel = 100 %.

(18)  Koeficient pre toto miesto pôsobenia je upravený dvakrát: vo februári 2009 a júni 2009.

(19)  Koeficient pre toto miesto pôsobenia je upravený dvakrát: v apríli 2009 a júni 2009.

(20)  Koeficient pre toto miesto pôsobenia je upravený dvakrát: v marci 2009 a júni 2009.


Top