Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R3290R(11)

Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 3290/94 z  22. decembra 1994 o úpravách a prechodných opatreniach požadovaných v odvetví poľnohospodárstva na účely realizácie dohôd, ktoré sa uzatvorili počas Uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní ( Ú. v. ES L 349 z 31.12.1994 ; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 11/zv. 21, s. 432)

OJ L 176, 7.7.2009, p. 27–27 (BG, ET, EL, EN, LV, LT, HU, MT, RO, SK, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3290/corrigendum/2009-07-07/1/oj

7.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 176/27


Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 3290/94 z 22. decembra 1994 o úpravách a prechodných opatreniach požadovaných v odvetví poľnohospodárstva na účely realizácie dohôd, ktoré sa uzatvorili počas Uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní

( Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 349 z 31. decembra 1994 ; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 11/zv. 21, s. 432)

Na strane 498 v prílohe XII v časti B v bode 3 článku 3 ods. 1 v treťom riadku:

namiesto:

„… pri colnej sadzbe, ktorá je ustanovená v článku 10 …“;

má byť:

„… pri colnej sadzbe, ktorá je ustanovená v Spoločnom colnom sadzobníku“.

Na strane 499 v prílohe XII v časti B bode 4 článku 4 ods. 3:

namiesto:

„3.   Zosúladenie obmedzení týkajúcich sa množstva vyplývajúcich z dohôd uzatvorených v súlade s článkom 228 zmluvy sa zabezpečí na základe vývozných povolení vystavených na referenčné obdobia, ktoré sú v nich ustanovené a bude platiť na príslušné výrobky. Vzhľadom na zosúladenie záväzkov vyplývajúcich z dohody o poľnohospodárstve neovplyvní ukončenie referenčného obdobia platnosť vývozných povolení.“;

má byť:

„3.   Spôsob prideľovania kvót zohľadní v prípade potreby potrebu zásobovania trhu Spoločenstva a potrebu zachovať rovnováhu tohto trhu a môže sa zakladať na spôsoboch používaných v minulosti na kvóty podobné tým, ktoré sú uvedené v odseku 1 bez toho, aby boli dotknuté práva vyplývajúce z dohôd uzatvorených v rámci Uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní.“


Top