Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0030

2009/30/ES: Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady zo 14. januára 2009 , ktorým sa vymenúva európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a zástupca dozorného úradníka

OJ L 11, 16.1.2009, p. 83–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 16/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/30(1)/oj

16.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 11/83


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

zo 14. januára 2009,

ktorým sa vymenúva európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a zástupca dozorného úradníka

(2009/30/ES)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (1), a najmä na jeho článok 42 ods. 1,

so zreteľom na zoznam kandidátov, ktorý vypracovala Komisia 21. októbra 2008 v súlade s článkom 42 ods. 1 nariadenia (ES) č. 45/2001 po verejnom výberovom konaní na vymenovanie európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a zástupcu dozorného úradníka,

keďže je potrebné dosiahnuť vzájomnú dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o vymenovaní európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a zástupcu dozorného úradníka na obdobie piatich rokov od 17. januára 2009,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

Na obdobie od 17. januára 2009 do 16. januára 2014 sa vymenúvajú:

európsky dozorný úradník pre ochranu údajov: pán Peter HUSTINX,

zástupca dozorného úradníka: pán Giovanni BUTTARELLI.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 14. januára 2009

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

A. VONDRA


(1)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.


Top