Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0016

2009/16/ES: Rozhodnutie Komisie z  19. decembra 2008 , ktorým sa podľa nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 zamieta žiadosť o zápis názvu do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení ( Germantas ) (CHZO) [oznámené pod číslom K(2008) 8430]

OJ L 8, 13.1.2009, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 144 - 144

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/16(2)/oj

13.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 8/25


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 19. decembra 2008,

ktorým sa podľa nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 zamieta žiadosť o zápis názvu do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení (Germantas) (CHZO)

[oznámené pod číslom K(2008) 8430]

(Iba litovské znenie je autentické)

(2009/16/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 2 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Podľa článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 510/2006 a v súlade s článkom 17 ods. 2 tohto nariadenia Komisia preskúmala žiadosť o zapísanie názvu „Germantas“ ako chráneného zemepisného označenia pre syr, ktorú predložila Litva a ktorú Komisia dostala 15. júna 2005.

(2)

Na vyžiadanie Komisie poskytla Litva novú verziu opisu spolu so zhrnutím a dodatočnými informáciami, ktoré Komisia dostala 3. júla 2006, 5. decembra 2006 a 3. septembra 2008.

(3)

Komisia požadovala inter alia objasnenie spojitosti medzi charakteristikami výrobku, ktorý je predmetom zápisu do registra, a jeho osobitným zemepisným pôvodom.

(4)

Po preskúmaní dokumentov, ktoré predložila Litva ako súčasť žiadosti, Komisia zaznamenala, že osobitné vlastnosti syru sú dôsledkom metódy jeho výroby a nedajú sa pripísať zemepisnému pôvodu. V opise sa uvádza, že spojitosť medzi syrom „Germantas“ a jeho oblasťou je založená na špecifickej metóde jeho výroby, ktorá vytvára osobitné organoleptické vlastnosti, ktoré ho odlišujú od iných syrov. V opise sa potvrdzuje, že organoleptické vlastnosti syra „Germantas“, jeho slabožltá farba so zeleným až sivým odtieňom, jemná aróma acidofilného mlieka, srvátky, pasterizovaného mlieka a jemne kyslá príchuť mlieka pasterizovaného pri vysokej teplote sa pripisujú metóde jeho výroby. Na základe opisu je typická farba syra „Germantas“ spôsobená jeho dozrievaním v priesvitnom alebo farebnom filme, ktorý na svetle zabraňuje rozkladu svetlocitlivých zlúčenín. Keďže neexistuje spojitosť medzi týmito faktormi a zemepisným pôvodom, žiadosť nespĺňa základné kritériá na zápis do registra ako chránené zemepisné označenie.

(5)

Spojitosť v zmysle článku 2 ods. 1 písm. b) druhej zarážky nariadenia (ES) č. 510/2006 preto nebola dokázaná.

(6)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti by mala byť žiadosť o zápis názvu „Germantas“ ako chráneného zemepisného označenia zamietnutá.

(7)

Opatrenie ustanovené v tomto rozhodnutí je v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre chránené zemepisné označenia a chránené označenia pôvodu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Žiadosť o zapísanie názvu „Germantas“ do registra sa týmto zamieta.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Litovskej republike.

V Bruseli 19. decembra 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.


Top