Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22008D0117

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 117/2008 zo 7. novembra 2008 , ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

OJ L 339, 18.12.2008, p. 108–108 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 089 P. 142 - 142

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/117/oj

18.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 339/108


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 117/2008

zo 7. novembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha XIII k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 104/2008 z 26. septembra 2008 (1).

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 540/2008 zo 16. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 336/2006 o vykonávaní Medzinárodného kódexu pre bezpečnostný manažment (kódex ISM) v rámci Spoločenstva, pokiaľ ide o vzor formulára (2), sa má začleniť do dohody,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Do bodu 56u [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 336/2006] v prílohe XIII k dohode sa dopĺňa toto:

„zmenené a doplnené týmito predpismi:

32008 R 0540: nariadenie Komisie (ES) č. 540/2008 zo 16. júna 2008 (Ú. v. EÚ L 157, 17.6.2008, s. 15).“

Článok 2

Znenie nariadenia (ES) č. 540/2008 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 8. novembra 2008 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 dohody (3).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 7. novembra 2008

Za Spoločný výbor EHP

predseda

J. N. V. knieža Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 20.11.2008, s. 30.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 17.6.2008, s. 15.

(3)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


Top