Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0942

2008/942/ES: Rozhodnutie Komisie z  9. decembra 2008 o úprave opravných koeficientov uplatniteľných od 1. augusta 2007 , 1. septembra 2007 , 1. októbra 2007 , 1. novembra 2007 , 1. decembra 2007 a  1. januára 2008 na odmeny úradníkov, dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov Európskych spoločenstiev pracujúcich v tretích krajinách

OJ L 335, 13.12.2008, p. 94–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/942/oj

13.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/94


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 9. decembra 2008

o úprave opravných koeficientov uplatniteľných od 1. augusta 2007, 1. septembra 2007, 1. októbra 2007, 1. novembra 2007, 1. decembra 2007 a 1. januára 2008 na odmeny úradníkov, dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov Európskych spoločenstiev pracujúcich v tretích krajinách

(2008/942/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, ustanovený v nariadení (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (1), a najmä na jeho článok 13 druhý pododsek prílohy X,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (ES) č. 624/2008 (2) sa podľa prvého pododseku článku 13 prílohy X k služobnému poriadku stanovili opravné koeficienty uplatniteľné od 1. júla 2007 na odmeny vyplácané v miestnej mene úradníkom, dočasným zamestnancom a zmluvným zamestnancom Európskych spoločenstiev pracujúcim v tretích krajinách.

(2)

V súlade s článkom 13 druhým pododsekom prílohy X k služobnému poriadku je vhodné niektoré z týchto koeficientov upraviť od 1. augusta 2007, 1. septembra 2007, 1. októbra 2007, 1. novembra 2007, 1. decembra 2007 a 1. januára 2008, keďže vzhľadom na štatistické údaje, ktoré má Komisia k dispozícii, došlo od ich posledného stanovenia alebo úpravy k zmene životných nákladov vypočítaných podľa opravného koeficientu a príslušného výmenného kurzu v niektorých tretích krajinách o viac ako 5 %,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Opravné koeficienty uplatniteľné na odmeny vyplácané v miestnej mene úradníkom, dočasným zamestnancom a zmluvným zamestnancom Európskych spoločenstiev pracujúcich v tretích krajinách sa v prípade niektorých krajín upravujú tak, ako je uvedené v prílohe. Tá obsahuje šesť mesačných tabuliek, ktoré bližšie určujú príslušné krajiny a dátumy uplatniteľnosti úprav pre každú z nich (1. august 2007, 1. september 2007, 1. október 2007, 1. november 2007, 1. december 2007 a 1. január 2008).

Výmenné kurzy na výpočet týchto odmien sa stanovujú v súlade s vykonávacími pravidlami nariadenia o rozpočtových pravidlách a zodpovedajú dátumom uvedeným v prvom pododseku.

V Bruseli 9. decembra 2008

Za Komisiu

Benita FERRERO-WALDNER

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 172, 2.7.2008, s. 1.


PRÍLOHA

AUGUST 2007

Miesta pôsobenia

Výmenný kurz

August 2007 (1)

Opravné koeficienty

August 2007 (2)

Ekonomické parity

August 2007

Bangladéš

94,2022

49,9

47,03

Ghana

1,279

67,5

0,863

Sudán

2,77849

53,6

1,489


SEPTEMBER 2007

Miesta pôsobenia

Výmenný kurz

September 2007 (1)

Opravné koeficienty

September 2007 (2)

Ekonomické parity

September 2007

Kazachstan (Astana) (3)

170,67

71,8

122,6

Paraguaj

6 968

76,0

5 298

Jemen (4)

271,551

72,1

195,7


OKTÓBER 2007

Miesta pôsobenia

Výmenný kurz

Október 2007 (1)

Opravné koeficienty

Október 2007 (2)

Ekonomické parity

Október 2007

Eritrea

21,4263

45,5

9,744

Guinea (Konakry) (5)

5 398,58

63,8

3 445

India

56,215

54,3

30,52


NOVEMBER 2007

Miesta pôsobenia

Výmenný kurz

November 2007 (1)

Opravné koeficienty

November 2007 (2)

Ekonomické parity

November 2007

Arménsko

465,26

116,1

540,1

Kambodža

5 832

69,1

4 029

Gabon

655,957

116,6

765

Lesoto

9,4923

59,1

5,612

Madagaskar

2 586,65

77,6

2 008

Venezuela (6)

3 097,51

64,1

1 987

Jemen (4)

286,558

64,5

184,7


DECEMBER 2007

Miesta pôsobenia

Výmenný kurz

December 2007 (1)

Opravné koeficienty

December 2007 (2)

Ekonomické parity

December 2007

Džibuti

261,925

90,9

238

Jamajka

104,777

83,6

87,59

Tonga

2,8039

87,0

2,438

Trinidad a Tobago

9,2323

67,0

6,19


JANUÁR 2008

Miesta pôsobenia

Výmenný kurz

Január 2008 (1)

Opravné koeficienty

Január 2008 (2)

Ekonomické parity

Január 2008

Alžírsko

97,9677

90,0

88,13

Čile

718,74

66,2

476

Gambia

32,75

69,7

22,82

Ghana

1,3895

65,3

0,907

Guinea (Konakry) (5)

6 072,9

59,6

3 618

Kazachstan (Astana) (3)

173,75

75,3

130,9

Svazijsko

10,0012

58,0

5,805

Tadžikistan

5,08916

65,2

3,319

Venezuela (6)

3 158,78

67,4

2 130

Jemen (4)

289,84

59,9

173,6


(1)  1 EUR = národná mena.

(2)  Brusel = 100 %.

(3)  V rámci obdobia, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, sa koeficient v Astane upravil dvakrát, a to v septembri 2007 a januári 2008.

(4)  V rámci obdobia, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, sa koeficient v Jemene upravil trikrát, a to v septembri 2007, novembri 2007 a januári 2008.

(5)  V rámci obdobia, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, sa koeficient v Konakry upravil dvakrát, a to v októbri 2007 a januári 2008.

(6)  V rámci obdobia, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, sa koeficient vo Venezuele upravil dvakrát, a to v novembri 2007 a januári 2008.


Top