Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0460

Nariadenie Komisie (ES) č. 460/2008 z  27. mája 2008 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 85/2004, ktorým sa ustanovuje obchodná norma na jablká

OJ L 138, 28.5.2008, p. 3–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009; Nepriamo zrušil 32008R1221

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/460/oj

28.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 138/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 460/2008

z 27. mája 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 85/2004, ktorým sa ustanovuje obchodná norma na jablká

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1182/2007 z 26. septembra 2007, ktorým sa stanovujú osobitné pravidlá pre sektor ovocia a zeleniny a menia a dopĺňajú smernice 2001/112/ES a 2001/113/ES a nariadenia (EHS) č. 827/68, (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96, (ES) č. 2826/2000, (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 318/2006 a zrušuje nariadenie (ES) č. 2202/96 (1), a najmä na jeho článok 42 písm. a),

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 85/2004 (2) sa ustanovuje najmä zníženie minimálnej veľkosti od 1. júna 2008, aby sa dosiahla zhoda s normou Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) FFV-50 pre jablká. Táto norma sa však zmenila a doplnila, vzhľadom na čo by sa mali zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať ustanovenia týkajúce sa triedenia podľa veľkosti.

(2)

Aby sa predišlo rozporom s obchodným právom, zo zoznamu odrôd jabĺk stanoveného v dodatku k prílohe k nariadeniu (ES) č. 85/2004 by sa mali vypustiť akékoľvek zmienky o obchodných názvoch.

(3)

S cieľom uľahčiť inšpekcie je zároveň nevyhnutné zrevidovať uvedený zoznam odrôd. Následkom toho by sa pre odrodu „Reinette blanche du Canada“ malo doplniť synonymum „Renetta del Canada“ a odroda „Zarja Alatau“ by sa tiež mala zahrnúť do toho istého zoznamu.

(4)

Nariadenie (ES) č. 85/2004 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 85/2004 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. mája 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 273, 17.10.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 13, 20.1.2004, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1238/2005 (Ú. v. EÚ L 200, 30.7.2005, s. 22).


PRÍLOHA

Príloha k nariadeniu (ES) č. 85/2004 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Bod III sa nahrádza takto:

„III.   POŽIADAVKY NA TRIEDENIE PODĽA VEĽKOSTI

Veľkosť sa stanovuje buď podľa maximálneho priečneho priemeru, alebo podľa hmotnosti.

Minimálna veľkosť pre všetky odrody a všetky triedy je 60 mm, ak sa stanovuje podľa priemeru, resp. 90 g, ak sa stanovuje podľa hmotnosti. Ovocie s menšou veľkosťou môže byť prijateľné, ak je hodnota Brix plodiny rovná alebo väčšia ako 10,5° Brix a veľkosť je najmenej 50 mm, resp. 70 g.

Aby sa zabezpečila jednotná veľkosť plodov v obale:

a)

v prípade ovocia triedeného podľa priemeru nepresahuje rozdiel v priemere jednotlivých plodov v tom istom obale:

5 mm pre plody „Extra“ triedy a plody I. a II. triedy balené v radoch a vrstvách; pri jablkách odrôd Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) a Horneburger však môže rozdiel v priemere dosiahnuť 10 mm, a

10 mm pre voľne balené plody I. triedy v obale alebo predajných obaloch; pri jablkách odrôd Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) a Horneburger môže rozdiel v priemere dosiahnuť 20 mm, alebo

b)

v prípade ovocia triedeného podľa hmotnosti nepresahuje rozdiel v hmotnosti jednotlivých plodov v tom istom obale:

20 % priemernej individuálnej hmotnosti plodu v obale pre plody „Extra“ triedy a plody I. a II. triedy balené v radoch a vrstvách a

25 % priemernej individuálnej hmotnosti plodu v obale pre plody I. triedy balené voľne v obale alebo predajných obaloch.

Pre voľne balené plody II. triedy v obale alebo spotrebiteľských obaloch nie je žiadne obmedzenie týkajúce sa jednotnej veľkosti.“

2.

V dodatku sa bod 4 nahrádza takto:

4.   Neúplný zoznam odrôd jabĺk zatriedených podľa kritérií ich sfarbenia, hrdzavitosti a veľkosti:

Ovocie odrôd, ktoré nie sú súčasťou tohto zoznamu, sa musí zatriediť podľa jeho odrodových charakteristík.

Odrody

Synonymá

Skupina sfarbenia

Hrdzavitosť

Veľkosť

African Red

 

B

 

 

Akane

Tohoku 3

B

 

 

Alborz Seedling

 

C

 

 

Aldas

 

B

 

N

Alice

 

B

 

 

Alkmene

Early Windsor

C

 

 

Alwa

 

B

 

 

Angold

 

C

 

N

Apollo

Beauty of Blackmoor

C

 

N

Arkcharm

Arkansas No 18, A 18

C

 

N

Arlet

 

B

R

 

Aroma

 

C

 

 

červeno sfarbené mutanty odrody Aroma napr. Aroma Amorosa

 

B

 

 

Auksis

 

B

 

 

Belfort

Pella

B

 

 

Belle de Boskoop a mutanty

 

D

R

N

Belle fleur double

 

D

 

N

Berlepsch

Freiherr von Berlepsch

C

 

 

Berlepsch rouge

Red Berlepsch, Roter Berlepsch

B

 

 

Blushed Golden

 

 

 

N

Bohemia

 

B

 

N

Boskoop rouge

Red Boskoop, Roter Boskoop

B

R

N

Braeburn

 

B

 

N

červeno sfarbené mutanty odrody Braeburn napr.:

 

Hidala

 

Joburn

 

Lochbuie Red Braeburn

 

Mahana Red

 

Mariri Red

 

Redfield

 

Royal Braeburn

 

A

 

N

Bramley's Seedling

Bramley, Triomphe de Kiel

D

 

N

Brettacher Sämling

 

D

 

N

Calville (skupina)

 

D

 

N

Cardinal

 

B

 

 

Carola

Kalco

C

 

N

Caudle

 

B

 

 

Charden

 

D

 

N

Charles Ross

 

D

 

N

Civni

 

B

 

 

Coromandel Red

Corodel

A

 

 

Cortland

 

B

 

N

Cox's orange pippin a mutanty

Cox Orange

C

R

 

červeno sfarbené mutanty odrody Pippin napr.:

Cherry Cox

 

B

R

 

Crimson Bramley

 

D

 

N

Cripps Pink

 

C

 

 

Cripps Red

 

C (1)

 

 

Dalinbel

 

B

 

 

Delblush

 

D

 

N

Delcorf a mutanty, napr.:

 

Dalili

 

Monidel

 

C

 

N

Delgollune

 

B

 

N

Delicious ordinaire

Ordinary Delicious

B

 

 

Deljeni

 

D

 

N

Delikates

 

B

 

 

Delor

 

C

 

N

Discovery

 

C

 

 

Dunn's Seedling

 

D

R

 

Dykmanns Zoet

 

C

 

 

Egremont Russet

 

D

R

 

Elan

 

D

 

N

Elise

Red Delight

A

 

N

Ellison's orange

Ellison

C

 

N

Elstar a mutanty, napr.:

 

Daliter

 

Elshof

 

Elstar Armhold

 

Elstar Reinhard

 

C

 

 

červeno sfarbené mutanty odrody Elstar napr.:

 

Bel-El

 

Daliest

 

Goedhof

 

Red Elstar

 

Valstar

 

B

 

 

Empire

 

A

 

 

Falstaff

 

C

 

 

Fiesta

Red Pippin

C

 

 

Florina

 

B

 

N

Fortune

 

D

R

 

Fuji a mutanty

 

B

 

N

Gala

 

C

 

 

červeno sfarbené mutanty odrody Gala napr.:

 

Annaglo

 

Baigent

 

Galaxy

 

Mitchgla

 

Obrogala

 

Regala

 

Regal Prince

 

Tenroy

 

A

 

 

Garcia

 

D

 

N

Gloster

 

B

 

N

Goldbohemia

 

D

 

N

Golden Delicious a mutanty

 

D

 

N

Golden Russet

 

D

R

 

Goldrush

Coop 38

D

 

N

Goldstar

 

D

 

N

Gradigold

 

D

 

N

Granny Smith

 

D

 

N

Gravenstein rouge

Red Gravenstein, Roter Gravensteiner

B

 

N

Gravensteiner

Gravenstein

D

 

N

Greensleeves

 

D

 

N

Holsteiner Cox a mutanty

Holstein

D

R

 

Holstein rouge

Red Holstein, Roter Holsteiner Cox

C

R

 

Honeycrisp

 

C

 

N

Honeygold

 

D

 

N

Horneburger

 

D

 

N

Howgate Wonder

Manga

D

 

N

Idared

 

B

 

N

Ingrid Marie

 

B

R

 

Isbranica

Izbranica

C

 

 

Jacob Fisher

 

D

 

N

Jacques Lebel

 

D

 

N

Jamba

 

C

 

N

James Grieve a mutanty

 

D

 

N

James Grieve rouge

Red James Grieve

B

 

N

Jarka

 

C

 

N

Jerseymac

 

B

 

 

Jester

 

D

 

N

Jonagold (2) a mutanty, napr.:

 

C

 

N

Crowngold

 

 

Daligo

 

 

Daliguy

Jonasty

 

Dalijean

Jonamel

 

Jonagold 2000

Excel

 

Jonabel

 

 

Jonabres

 

 

King Jonagold

 

 

New Jonagold

Fukushima

 

Novajo

Veulemanns

 

Schneica

 

 

Wilmuta

 

 

Jonagored a mutanty, napr.:

 

A

 

N

Decosta

 

 

Jomured

Van de Poel

 

Jonagold Boerekamp

 

 

Jomar

 

 

Jonagored Supra

 

 

Jonaveld

 

 

Primo

 

 

Romagold

Surkijn

 

Rubinstar

 

 

Red Jonaprince

 

 

Jonalord

 

C

 

 

Jonathan

 

B

 

 

Julia

 

B

 

 

Jupiter

 

D

 

N

Karmijn de Sonnaville

 

C

R

N

Katy

Katja

B

 

 

Kent

 

D

R

 

Kidd's orange red

 

C

R

 

Kim

 

B

 

 

Koit

 

C

 

N

Krameri Tuvioun

 

B

 

 

Kukikovskoje

 

B

 

 

Lady Williams

 

B

 

N

Lane's Prince Albert

 

D

 

N

Laxton's Superb

Laxtons Superb

C

R

 

Ligol

 

B

 

N

Lobo

 

B

 

 

Lodel

 

A

 

 

Lord Lambourne

 

C

 

 

Maigold

 

B

 

 

Mc Intosh

 

B

 

 

Meelis

 

B

 

N

Melba

 

B

 

 

Melodie

 

B

 

N

Melrose

 

C

 

N

Meridian

 

C

 

 

Moonglo

 

C

 

 

Morgenduft

Imperatore

B

 

N

Mountain Cove

 

D

 

N

Mutsu

 

D

 

N

Normanda

 

C

 

N

Nueva Europa

 

C

 

 

Nueva Orleans

 

B

 

N

Odin

 

B

 

 

Ontario

 

B

 

N

Orlovskoje Polosatoje

 

C

 

 

Ozark Gold

 

D

 

N

Paula Red

 

B

 

 

Pero de Cirio

 

D

 

N

Piglos

 

B

 

N

Pikant

 

B

 

N

Pikkolo

 

C

 

 

Pilot

 

C

 

 

Pimona

 

C

 

 

Pinova

 

C

 

 

Pirella

 

B

 

N

Piros

 

C

 

N

Rafzubex

 

A

 

 

Rafzubin

 

C

 

 

Rajka

 

B

 

 

Rambour d'hiver

 

D

 

N

Rambour Franc

 

B

 

 

Reanda

 

B

 

N

Rebella

 

C

 

N

Red Delicious a mutanty, napr.:

 

Camspur

 

Erovan

 

Evasni

 

Flatrar

 

Fortuna Delicious

 

Otago

 

Red King

 

Red Spur

 

Red York

 

Richared

 

Royal Red

 

Sandidge

 

Shotwell Delicious

 

Stark Delicious

 

Starking

 

Starkrimson

 

Starkspur

 

Topred

 

Trumdor

 

Well Spur

 

A

 

N

Red Dougherty

 

A

 

 

Red Rome

 

A

 

 

Redkroft

 

A

 

 

Regal

 

A

 

 

Regina

 

B

 

N

Reglindis

 

C

 

N

Reine des Reinettes

Goldparmäne, Gold Parmoné

C

 

 

Reineta Encarnada

 

B

 

 

Reinette Rouge du Canada

 

B

 

N

Reinette d'Orléans

 

D

 

N

Reinette Blanche du Canada

Reinette du Canada, Canada Blanc, Kanadarenette, Renetta del Canada

D

R

N

Reinette de France

 

D

 

N

Reinette de Landsberg

 

D

 

N

Reinette grise du Canada

Graue Kanadarenette

D

R

N

Relinda

 

C

 

 

Remo

 

B

 

 

Renora

 

B

 

N

Resi

 

B

 

 

Resista

 

D

 

N

Retina

 

B

 

N

Rewena

 

B

 

N

Roja de Benejama

Verruga, Roja del Valle, Clavelina

A

 

 

Rome Beauty

Belle de Rome, Rome

B

 

 

Rosana

Berner Rosenapfel

B

 

N

Royal Beaut

 

A

 

N

Rubin

 

C

 

N

Rubinola

 

B

 

N

Sciearly

 

A

 

 

Scifresh

 

B

 

 

Sciglo

 

A

 

 

Sciray

GS48

A

 

 

Scired

 

A

R

 

Sciros

 

A

 

N

Selena

 

B

 

N

Shampion

 

B

 

N

Sidrunkollane Talioun

 

D

 

N

Sinap Orlovskij

Orlovski Sinap

D

 

N

Snygold

Earlygold

D

 

N

Sommerregent

 

C

 

 

Spartan

 

A

 

 

Splendour

 

A

 

 

St. Edmunds Pippin

 

D

R

 

Stark's Earliest

 

C

 

 

Štaris

Staris

A

 

 

Sturmer Pippin

 

D

R

 

Sügisdessert

 

C

 

N

Sügisjoonik

 

C

 

N

Summerred

 

B

 

 

Sunrise

 

A

 

 

Sunset

 

D

R

 

Suntan

 

D

R

N

Sweet Caroline

 

C

 

N

Talvenauding

 

B

 

 

Tellisaare

 

B

 

 

Tiina

 

B

 

N

Topaz

 

B

 

 

Tydeman's Early Worcester

Tydeman's Early

B

 

N

Veteran

 

B

 

 

Vista Bella

Bellavista

B

 

 

Wealthy

 

B

 

 

Worcester Pearmain

 

B

 

 

York

 

B

 

 

Zarja Alatau

Zarya Alatau

D

 

 


(1)  Minimálne 20 % červeného farbiva v triede I. a II.

(2)  V prípade odrody Jonagold musí byť však aspoň 1/10 povrchu plodu triedy II červená žíhaná.“


Top