Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007E0871

Spoločná pozícia Rady 2007/871/SZBP z  20. decembra 2007 , ktorou sa aktualizuje spoločná pozícia 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom a ktorou sa zrušuje spoločná pozícia 2007/448/SZBP

OJ L 340, 22.12.2007, p. 109–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2008; Zrušil 32008E0586

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2007/871/oj

22.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/109


SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY 2007/871/SZBP

z 20. decembra 2007,

ktorou sa aktualizuje spoločná pozícia 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom a ktorou sa zrušuje spoločná pozícia 2007/448/SZBP

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej články 15 a 34,

keďže:

(1)

Rada 27. decembra 2001 prijala spoločnú pozíciu 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom (1).

(2)

Rada 28. júna 2007 prijala spoločnú pozíciu 2007/448/SZBP, ktorou sa aktualizuje spoločná pozícia 2001/931/SZBP (2).

(3)

Rada vykonala v súlade s článkom 1 ods. 6 spoločnej pozície 2001/931/SZBP úplné preskúmanie zoznamu osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahuje spoločná pozícia 2007/448/SZBP.

(4)

Na základe tohto preskúmania Rada dospela k záveru, že uvedené osoby, skupiny a subjekty, ktoré sú na zozname v prílohe k tejto spoločnej pozícii, sú zapojené do teroristických činností v zmysle článku 1 ods. 2 a 3 spoločnej pozície Rady 2001/931/SZBP, že príslušný orgán prijal vo vzťahu k nim rozhodnutie v zmysle článku 1 ods. 4 uvedenej spoločnej pozície a že by mali naďalej podliehať uvedeným špecifickým reštriktívnym opatreniam.

(5)

Zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahuje spoločná pozícia 2001/931/SZBP, by sa mal zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať,

PRIJALA TÚTO SPOLOČNÚ POZÍCIU:

Článok 1

Zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahuje spoločná pozícia 2001/931/SZBP, je uvedený v prílohe k tejto spoločnej pozícii.

Článok 2

Spoločná pozícia Rady 2007/448/SZBP sa týmto zrušuje.

Článok 3

Táto spoločná pozícia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 4

Táto spoločná pozícia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 20. decembra 2007

Za Radu

predseda

F. NUNES CORREIA


(1)  Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 93.

(2)  Ú. v. EÚ L 169, 29.6.2007, s. 69.


PRÍLOHA

Zoznam osôb, skupín a subjektov uvedených v článku 1 (1)

1.   OSOBY

1.

ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza, alias Mihoubi Faycal, alias Fellah Ahmed, alias Dafri Rèmi Lahdi), dátum narodenia: 1.2.1966, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko) - člen „al-Takfir“ a „al-Hijra“

2.

ABOUD, Maisi (alias švajčiarsky Abderrahmane), dátum narodenia: 17.10.1964, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko) - člen „al-Takfir“ a „al-Hijra“

3.

AKHNIKH, Ismail (alias SUHAIB, alias SOHAIB), dátum narodenia: 22.10.1982, miesto narodenia: Amsterdam (Holandsko), číslo pasu (Holandsko) NB0322935 - člen „Hofstadgroep“

4.

*ALBERDI URANGA, Itziar, dátum narodenia: 7.10.1963, miesto narodenia: Durango, Biskajsko (Španielsko), číslo preukazu totožnosti: 78.865.693 - aktivistka „E.T.A“

5.

*ALBISU IRIARTE, Miguel, dátum narodenia: 7.6.1961, miesto narodenia: San Sebastián, Guipúzcoa (Španielsko), číslo preukazu totožnosti: 15.954.596, - aktivista „E.T.A“, člen „Gestoras Pro-amnistía“

6.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN, alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), dátum narodenia: 26.6.1967, miesto narodenia: Qatif-Bab al Shamal (Saudská Arábia), občan Saudskej Arábie

7.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, miesto narodenia: Al Ihsa (Saudská Arábia); občan Saudskej Arábie

8.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, dátum narodenia: 16.10.1966, miesto narodenia: Tarut (Saudská Arábia), občan Saudskej Arábie

9.

AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED, alias Abed, alias Abid, alias Abu ISMAIL), dátum narodenia: 18.7.1978, miesto narodenia: Nador (Maroko), číslo pasu (Španielsko) ESPP278036 - člen „Hofstadgroep“

10.

*APAOLAZA SANCHO, Iván, dátum narodenia: 10.11.1971, miesto narodenia: Beasain, Guipúzcoa (Španielsko), číslo preukazu totožnosti: 44.129.178 - aktivista „E.T.A“, člen „K. Madrid“

11.

ARIOUA, Azzedine, dátum narodenia: 20.11.1960, miesto narodenia: Constantine (Alžírsko) - člen „al-Takfir“ a „al-Hijra“

12.

ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), dátum narodenia: 18.8.1969, miesto narodenia: Constantine (Alžírsko) - člen „al-Takfir“ a „al-Hijra“

13.

ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), dátum narodenia: 13.5.1975, miesto narodenia: Ain Taya (Alžírsko) - člen „al-Takfir“ a „al-Hijra“

14.

ASLI, Rabah, dátum narodenia: 13.5.1975, miesto narodenia: Ain Taya (Alžírsko) - člen „al-Takfir“ a „al-Hijra“

15.

*ARZALLUS TAPIA, Eusebio, dátum narodenia: 8.11.1957, miesto narodenia: Regil, Guipúzcoa (Španielsko), číslo preukazu totožnosti: 15.927.207 - aktivista „E.T.A“

16.

ATWA, Ali (aliasBOUSLIM, Ammar Mansour, alias SALIM, Hassan Rostom), Libanon, dátum narodenia: 1960, miesto narodenia: Libanon; občan Libanonu

17.

BOUGHABA, Mohamed Fahmi (alias Mohammed Fahmi BOURABA, alias Mohammed Fahmi BURADA, alias Abu MOSAB), dátum narodenia: 6.12.1981 miesto narodenia: Al Hoceima (Maroko) - člen „Hofstadgroep“

18.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR; alias Abu ZOUBAIR), dátum narodenia: 8.3.1978, miesto narodenia: Amsterdam (Holandsko) - člen „Hofstadgroep“

19.

DARIB, Noureddine (alias Carreto, alias Zitoun Mourad), dátum narodenia: 1.2.1972, miesto narodenia: Alžírsko - člen „al-Takfir“ a „al-Hijra“

20.

DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), dátum narodenia: 1.6.1970, miesto narodenia: Alžírsko, - člen „al-Takfir“ a „al-Hijra“

21.

*ECHEBERRIA SIMARRO, Leire, dátum narodenia: 20.12.1977, miesto narodenia: Basauri, Biskajsko (Španielsko), číslo preukazu totožnosti: 45.625.646 - aktivista „E.T.A“

22.

*ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso, dátum narodenia: 10.1.1958, miesto narodenia: Plencia, Biskajsko (Španielsko), číslo preukazu totožnosti: 16.027.051 - aktivista „E.T.A“

23.

EL FATMI, Nouredine (alias Nouriddin EL FATMI, alias Nouriddine EL FATMI, alias Noureddine EL FATMI, alias Abu AL KA'E KA'E, alias Abu QAE QAE, alias FOUAD, alias FZAD, alias Nabil EL FATMI, alias Ben MOHAMMED, alias Ben Mohand BEN LARBI, alias Ben Driss Muhand IBN LARBI, alias Abu TAHAR, alias EGGIE), dátum narodenia: 15.8.1982, miesto narodenia: Midar (Maroko), číslo pasu (Maroko) N829139 - člen „Hofstadgroep“

24.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali, alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), dátum narodenia: 10.7.1965 alebo 11.7.1965, miesto narodenia: El Dibabiya (Saudská Arábia), občan Saudskej Arábie

25.

EL MORABIT, Mohamed, narodený 24.1.1981 v Al Hoceima (Maroko), číslo pasu (Maroko) K789742 - člen „Hofstadgroep“

26.

ETTOUMI, Youssef (alias Youssef TOUMI), dátum narodenia: 20.10.1977, miesto narodenia: Amsterdam (Holandsko), preukaz totožnosti (Holandsko) č. LNB4576246 - člen „Hofstadgroep“

27.

FAHAS, Sofiane Yacine, dátum narodenia: 10.9.1971, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko) - člen „al-Takfir“ a „al-Hijra“

28.

*GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko, dátum narodenia: 29.4.1967, miesto narodenia: Guernica, Biskajsko (Španielsko), číslo preukazu totožnosti: 44.556.097 - aktivista „E.T.A“

29.

HAMDI, Ahmed (alias Abu IBRAHIM), dátum narodenia: 5.9.1978, miesto narodenia: Beni Said (Maroko), číslo pasu (Maroko) K728658 - člen „Hofstadgroep“

30.

*IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad, dátum narodenia: 25.4.1961, miesto narodenia: Escoriaza (Navarra), číslo preukazu totožnosti: 16.255.819 - aktivista „E.T.A“

31.

*IZTUETA BARANDICA, Enrique, dátum narodenia: 30.7.1955, miesto narodenia: Santurce, Biskajsko (Španielsko), číslo preukazu totožnosti: 14.929.950 - aktivista „E.T.A“

32.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, AHMED, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libanon, dátum narodenia: 1963, miesto narodenia: Libanon, občan Libanonu

33.

LASSASSI, Saber (alias Mimiche), dátum narodenia: 30.11.1970, miesto narodenia: Constantine (Alžírsko) - člen „al-Takfir“ a „al-Hijra“

34.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), dátum narodenia: 14.4.1965 alebo 1.3.1964, miesto narodenia: Pakistan, číslo pasu: 488555

35.

MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), dátum narodenia: 26.12.1974, miesto narodenia: Hussein Dey (Alžírsko) - člen „al-Takfir“ a „al-Hijra“

36.

*MORCILLO TORRES, Gracia, dátum narodenia: 15.3.1967, miesto narodenia: San Sebastián, Guipúzcoa (Španielsko), číslo preukazu totožnosti: 72.439.052 - aktivista „ETA“, člen „Kas/Ekin“

37.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias MUGHNIYAH, Imad Fayiz), dátum narodenia: 7.12.1962, miesto narodenia: Tayr Dibba (Libanon), číslo pasu: 432298 (Libanon) - starší spravodajský dôstojník hnutia „HIZBALLÁH“

38.

*NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús, dátum narodenia: 23.2.1961, miesto narodenia: Pamplona, Navarra (Španielsko), číslo preukazu totožnosti: 15.841.101 - aktivista „E.T.A“

39.

NOUARA, Farid, dátum narodenia: 25.11.1973, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko) - člen „al-Takfir“ a „al-Hijra“

40.

*ORBE SEVILLANO, Zigor, dátum narodenia: 22.9.1975, miesto narodenia: Basauri, Biskajsko (Španielsko), číslo preukazu totožnosti: 45.622.851 - aktivista „E.T.A“, - člen „Jarrai-Haika-Segi“

41.

*PALACIOS ALDAY, Gorka, dátum narodenia: 17.10.1974, miesto narodenia: Baracaldo, Biskajsko (Španielsko), číslo preukazu totožnosti: 30.654.356 - aktivista „E.T.A“, člen „K. Madrid“

42.

*PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki, dátum narodenia: 18.9.1964, miesto narodenia: San Sebastián (Guipúzcoa), číslo preukazu totožnosti: 15.976.521 - aktivista „E.T.A“, člen „Jarrai-Haika-Segi“

43.

*QUINTANA ZORROZUA, Asier, dátum narodenia: 27.2.1968, miesto narodenia: Bilbao, Biskajsko (Španielsko), číslo preukazu totožnosti: 30.609.430 - aktivista „E.T.A“, člen „K. Madrid“

44.

RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), dátum narodenia: 11.9.1968, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko) - člen „al-Takfir“ a „al-Hijra“

45.

*RUBENACH ROIG, Juan Luis, dátum narodenia: 18.9.1963, miesto narodenia: Bilbao, Biskajsko (Španielsko), číslo preukazu totožnosti: 18.197.545 - aktivista „E.T.A“, člen „K. Madrid“

46.

SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), dátum narodenia: 23.6.1963, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko) - člen „al-Takfir“ a „al-Hijra“

47.

SELMANI, Abdelghani (alias Gano), dátum narodenia: 14.6.1974, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko) - člen „al-Takfir“ a „al-Hijra“

48.

SENOUCI, Sofiane, dátum narodenia: 15.4.1971, miesto narodenia: Hussein Dey (Alžírsko) - člen „al-Takfir“ a „al-Hijra“

49.

SISON, Jose Maria (alias Armando Liwanag, alias Joma), dátum narodenia: 8.2.1939, miesto narodenia: Cabugao (Filipíny) - vedúci „Komunistickej strany Filipín“, vrátane „NPA“

50.

TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), dátum narodenia: 21.4.1964, miesto narodenia: Blida (Alžírsko) - člen „al-Takfir“ a „al-Hijra“

51.

*URANGA ARTOLA, Kemen, dátum narodenia: 25.5.1969, miesto narodenia: Ondarroa, Biskajsko (Španielsko), číslo preukazu totožnosti: 30.627.290 - aktivista „E.T.A“, člen „Herri Batasuna“/„Euskal Herritarrok“/„Batasuna“

52.

* VALLEJO FRANCO, Iñigo, dátum narodenia: 21.5.1976, miesto narodenia: Bilbao, Biskajsko (Španielsko), číslo preukazu totožnosti: 29.036.694 - aktivista „E.T.A“

53.

*VILA MICHELENA, Fermín, dátum narodenia: 12.3.1970, miesto narodenia: Irún (Guipúzcoa), číslo preukazu totožnosti: 15.254.214, - aktivista „E.T.A“, člen „Kas/Ekin“

54.

WALTERS, Jason Theodore James (alias Abdullah, alias David), narodený 6.3.1985 v Amersfoort (Holandsko), číslo pasu (Holandsko) NE8146378, - člen „Hofstadgroep“

2.   SKUPINY A SUBJEKTY

1.

„Organizácia Abu Nidal“ - „ANO“, (alias „Revolučná rada Fatah“, alias „Arabské revolučné brigády“, alias „Čierny september“, alias „Revolučná organizácia moslimských socialistov“)

2.

„Brigáda mučeníkov Al Aqsa“

3.

„Al-Aqsa e.V.“

4.

„Al-Takfir“ a „Al-Hijra“

5.

* „Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini - Occasionalmente Spettacolare“

6.

* „Nuclei Armati per il Comunismo“ („Ozbrojené jednotky za komunizmus“)

7.

„Aum Shinrikyo“ (alias „AUM“, alias „Najvyššia pravda Aum“, alias „Aleph“)

8.

„Babbar Khalsa“

9.

* „Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle“ - „CCCCC“ („Bunka proti kapitálu, väzeniu, väzenskej stráži a väzenským celám“)

10.

„Komunistická strana Filipín“, vrátane „Novej ľudovej armády“„NPA“, Filipíny, spojená s Jose Mariom Sisonom (alias Armando Liwanag, alias Joma, vedúci „Komunistickej strany Filipín“, vrátane „NPA“)

11.

*„Continuity Irish Republican Army“ - „CIRA“

12.

* „EPANASTATIKOS AGONAS“ - „revolučný boj“

13.

*„Euskadi Ta Askatasuna“/„Tierra Vasca y Libertad“ - „E.T.A“ („Baskická vlasť a sloboda“); nasledovné organizácie sú súčasťou teroristickej organizácie: „ETA“: „K.a.s.“, „Xaki“, „Ekin“, „Jarrai-Haika-Segi“, „Gestoras pro-amnistía“, „Askatasuna“, „Batasuna“ (alias „Herri Batasuna“, alias „Euskal Herritarrok“)

14.

„Gama'a al-Islamiyya“, (alias „Al-Gama'a al-Islamiyya“), („Islamská skupina“ - „IG“)

15.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi“ - „IBDA-C“ („Islamský front veľkých východných bojovníkov“)

16.

*„Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre“ - „G.R.A.P.O“ („Protifašistické skupiny odporu prvého októbra“)

17.

„Hamas“ (vrátane „Hamas-Izz al-Din al-Qassem“)

18.

„Hizbal Mudžahidín“ - „HM“

19.

„Hofstadgroep“

20.

„Nadácia Svätej zeme pre ochranu a rozvoj“

21.

„Medzinárodná federácia sikhskej mládeže“ - „ISYF“

22.

*„Solidarietà Internazionale“ („Medzinárodná solidarita“)

23.

„Kahane Chai“ (alias „Kach“)

24.

„Khalisan Zindabad Force“ - „KZF“

25.

„Strana kurdských pracujúcich“ - „PKK“, (alias „KADEK“, alias „KONGRA-GEL“)

26.

„Tigre oslobodenia tamilského Ílamu“ - „ LTTE“

27.

*„Loyalist Volunteer Force“ - „ LVF“

28.

„Organizácia Mujahedin-e Khalq“ - „MEK“ alebo „MKO“, okrem „Národnej rady odporu Iránu“ - „NCRI “, (alias „Národná oslobodzovacia armáda Iránu“ - „NLA“, militantné krídlo „MEK“), alias „Mudžahedíni iránskeho ľudu“ - „PMOI“, alias „Moslimská spoločnosť iránskych študentov“)

29.

„Ejército de Liberación Nacional“ („Národná oslobodzovacia armáda“)

30.

*„Orange Volunteers“ - „OV“

31.

„Front oslobodenia Palestíny“ - „PLF“

32.

„Palestínsky islamský džihád“ - „ PIJ“

33.

„Ľudový front za oslobodenie Palestíny“ - „PFLP“

34.

„Ľudový front za oslobodenie Palestíny - Hlavné veliteľstvo“ (alias „PFLP-Hlavné veliteľstvo“)

35.

*„Real IRA“

36.

* „Brigate Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente“ („Červené brigády pre budovanie bojujúcej komunistickej strany“)

37.

*„Red Hand Defenders“ - „RHD“

38.

„Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia“ - „FARC“ („Revolučné ozbrojené sily Kolumbie“)

39.

* „Epanastatiki Pirines“ („Revolučné bojové skupiny“)

40.

* „Dekati Evdomi Noemvri“ („Revolučná organizácia 17. novembra“)

41.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi“ - „DHKP/C“, (alias „Devrimci Sol“ („Revolučná ľavica“), alias „Dev Sol“) („Revolutionary People's Liberation Army/Front/Party“)

42.

„Sendero Luminoso“ - „SL“ („Svetlý chodník“)

43.

„Stichting Al Aqsa“ (alias Stichting „Al Aqsa Nederland“, alias „Al Aqsa Nederland“)

44.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan“ - „TAK“, (alias „Kurdistan Freedom Falcons“ (Sokoly za slobodu Kurdistanu), alias „Kurdistan Freedom Hawks“ (Jastraby za slobodu Kurdistanu))

45.

* „Brigata XX Luglio“ („Brigáda dvadsiateho júla“)

46.

*„Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters“ - „UDA/UFF“

47.

„Autodefensas Unidas de Colombia“ - „AUC“ („Spojené sebaobranné sily/skupina Kolumbie“)

48.

* „Federazione Anarchica Informale“ - „F.A.I“ - („Neoficiálna anarchistická federácia“)


(1)  Na osoby, skupiny a subjekty označené * sa vzťahujú len ustanovenia článku 4 spoločnej pozície 20001/931/SZBP


Top