Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0868

2007/868/ES: Rozhodnutie Rady z  20. decembra 2007 , ktorým sa vykonáva článok 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2007/445/ES

OJ L 340, 22.12.2007, p. 100–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 15/07/2008; Zrušil 32008d0583

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/868/oj

22.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/100


ROZHODNUTIE RADY

z 20. decembra 2007,

ktorým sa vykonáva článok 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2007/445/ES

(2007/868/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2580/2001 z 27. decembra 2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu (1), a najmä na jeho článok 2 ods. 3,

keďže:

(1)

Rada 28. júna 2007 prijala rozhodnutie 2007/445/ES, ktorým sa vykonáva článok 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu (2), a ktorým sa vytvára aktualizovaný zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa uvedené nariadenie vzťahuje.

(2)

Rada poskytla všetkým osobám, skupinám a subjektom, u ktorých to bolo prakticky možné, odôvodnenia, ktoré vysvetľujú dôvody, prečo boli uvedené v rozhodnutí 2007/445/ES.

(3)

Rada oznámením uverejneným v Úradnom vestníku Európskej únie z 29. júna 2007 (3) informovala osoby, skupiny a subjekty uvedené v rozhodnutí 2007/445/ES o tom, že sa rozhodla ponechať ich na zozname. Rada taktiež informovala dotknuté osoby, skupiny a subjekty o tom, že môžu požiadať Radu o odôvodnenie svojho začlenenia do zoznamu (ak im to ešte nebolo oznámené).

(4)

Rada vykonala úplné preskúmanie zoznamu osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 2580/2001, ktoré sa požaduje podľa článku 2 ods. 3 tohto nariadenia. V tejto súvislosti Rada zohľadnila pripomienky, ktoré jej predložili tí, ktorých sa to týka.

(5)

Po tomto preskúmaní dospela Rada k záveru, že osoby, skupiny a subjekty uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu sú zapojené do teroristických činností v zmysle článku 1 ods. 2 a 3 spoločnej pozície Rady 2001/931/SZBP z 27. decembra 2001 o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom (4), že príslušný orgán prijal vo vzťahu k nim rozhodnutie v zmysle článku 1 ods. 4 uvedenej spoločnej pozície a že by preto mali naďalej zostať predmetom osobitných obmedzujúcich opatrení ustanovených nariadením (ES) č. 2580/2001.

(6)

Zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 2580/2001, by sa mal zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Zoznam ustanovený v článku 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001 sa nahrádza zoznamom, ktorý sa nachádza v prílohe.

Článok 2

Rozhodnutie 2007/445/ES sa týmto zrušuje.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 20. decembra 2007

Za Radu

predseda

F. NUNES CORREIA


(1)  Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 70. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/445/ES (Ú. v. EÚ L 169, 29.6.2007, s. 58).

(2)  Ú. v. EÚ L 169, 29.6.2007, s. 58.

(3)  Ú. v. EÚ C 144, 29.6.2007, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 93.


PRÍLOHA

Zoznam osôb, skupín a subjektov uvedených v článku 1

1.   OSOBY

1.

ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza, alias Mihoubi Faycal, alias Fellah Ahmed; alias Dafri Rèmi Lahdi), dátum narodenia: 1.2.1966, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko) - člen „al-Takfir“ a „al-Hijra“

2.

ABOUD, Maisi (alias švajčiarsky Abderrahmane), dátum narodenia: 17.10.1964, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko) - člen „al-Takfir“ a „al-Hijra“

3.

AKHNIKH, Ismail (alias SUHAIB, alias SOHAIB), dátum narodenia: 22.10.1982, miesto narodenia: Amsterdam (Holandsko), číslo pasu (Holandsko) NB0322935 - člen „Hofstadgroep“

4.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN, alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), dátum narodenia: 26.6.1967, miesto narodenia: Qatif-Bab al Shamal (Saudská Arábia), občan Saudskej Arábie

5.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, miesto narodenia: Al Ihsa (Saudská Arábia), občan Saudskej Arábie

6.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, dátum narodenia: 16.10.1966, miesto narodenia: Tarut (Saudská Arábia), občan Saudskej Arábie

7.

AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED, alias Abed, alias Abid, alias Abu ISMAIL), dátum narodenia: 18.7.1978, miesto narodenia: Nador (Maroko), číslo pasu (Španielsko) ESPP278036 - člen „Hofstadgroep“

8.

ARIOUA, Azzedine, dátum narodenia: 20.11.1960, miesto narodenia: Constantine (Alžírsko) - člen „al-Takfir“ a „al-Hijra“

9.

ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), dátum narodenia: 18.8.1969, miesto narodenia: Constantine (Alžírsko) - člen „al-Takfir“ a „al-Hijra“

10.

ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), dátum narodenia: 13.5.1975, miesto narodenia: Ain Taya (Alžírsko) - člen „al-Takfir“ a „al-Hijra“

11.

ASLI, Rabah, dátum narodenia: 13.5.1975, miesto narodenia: Ain Taya (Alžírsko) - člen „al-Takfir“ a „al-Hijra“

12.

ATWA, Ali (aliasBOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Libanon, dátum narodenia: 1960, miesto narodenia: Libanon; občan Libanonu

13.

BOUGHABA, Mohamed Fahmi (alias Mohammed Fahmi BOURABA, alias Mohammed Fahmi BURADA, alias Abu MOSAB), dátum narodenia: 6.12.1981, miesto narodenia: Al Hoceima (Maroko) - člen „Hofstadgroep“

14.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), dátum narodenia: 8.3.1978, miesto narodenia: Amsterdam (Holandsko) - člen „Hofstadgroep“

15.

DARIB, Noureddine (alias Carreto, alias Zitoun Mourad), dátum narodenia: 1.2.1972, miesto narodenia: Alžírsko - člen „al-Takfir“ a „al-Hijra“

16.

DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), dátum narodenia: 1.6.1970, miesto narodenia: Alžírsko - člen „al-Takfir“ a „al-Hijra“

17.

EL FATMI, Nouredine (alias Nouriddin EL FATMI, alias Nouriddine EL FATMI, alias Noureddine EL FATMI, alias Abu AL KA'E KA'E, alias Abu QAE QAE, alias FOUAD, alias FZAD, alias Nabil EL FATMI, alias Ben MOHAMMED, alias Ben Mohand BEN LARBI, alias Ben Driss Muhand IBN LARBI, alias Abu TAHAR, alias EGGIE), dátum narodenia: 15.8.1982, miesto narodenia: Midar (Maroko), číslo pasu (Maroko) N829139 - člen „Hofstadgroep“

18.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali, alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), dátum narodenia: 10.7.1965 alebo 11.7.1965, miesto narodenia: El Dibabiya (Saudská Arábia), občan Saudskej Arábie

19.

EL MORABIT, Mohamed, dátum narodenia: 24.1.1981, miesto narodenia: Al Hoceima (Maroko), číslo pasu (Maroko) K789742 - člen „Hofstadgroep“

20.

ETTOUMI, Youssef (alias Youssef TOUMI), dátum narodenia: 20.10.1977, miesto narodenia: Amsterdam (Holandsko), preukaz totožnosti (Holandsko) č. LNB4576246 - člen „Hofstadgroep“

21.

FAHAS, Sofiane Yacine, dátum narodenia: 10.9.1971, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko) - člen „al-Takfir“ a „al-Hijra“

22.

HAMDI, Ahmed (alias Abu IBRAHIM), dátum narodenia: 5.9.1978, miesto narodenia: Beni Said (Maroko), číslo pasu (Maroko) K728658 - člen „Hofstadgroep“

23.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, AHMED, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libanon, dátum narodenia: 1963, miesto narodenia: Libanon, občan Libanonu

24.

LASSASSI, Saber (alias Mimiche), dátum narodenia: 30.11.1970, miesto narodenia: Constantine (Alžírsko) - člen „al-Takfir“ a „al-Hijra“

25.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), dátum narodenia: 14.4.1965 alebo 1.3.1964, miesto narodenia: Pakistan, číslo pasu: 488555

26.

MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), dátum narodenia: 26.12.1974, miesto narodenia: Hussein Dey (Alžírsko) - člen „al-Takfir“ a „al-Hijra“

27.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias MUGHNIYAH, Imad Fayiz), dátum narodenia: 7.12.1962, miesto narodenia: Tayr Dibba (Libanon), číslo pasu: 432298 (Libanon) - starší spravodajský dôstojník hnutia „HIZBALLÁH“

28.

NOUARA, Farid, dátum narodenia: 25.11.1973, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko) - člen „al-Takfir“ a „al-Hijra“

29.

RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), dátum narodenia: 11.9.1968, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko) - člen „al-Takfir“ a „al-Hijra“

30.

SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), dátum narodenia: 23.6.1963, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko) - člen „al-Takfir“ a „al-Hijra“

31.

SELMANI, Abdelghani (alias Gano), dátum narodenia: 14.6.1974, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko) - člen „al-Takfir“ a „al-Hijra“

32.

SENOUCI, Sofiane, dátum narodenia: 15.4.1971, miesto narodenia: Hussein Dey (Alžírsko) - člen „al-Takfir“ a „al-Hijra“

33.

SISON, Jose Maria (alias Armando Liwanag, alias Joma), dátum narodenia: 8.2.1939, miesto narodenia: Cabugao (Filipíny) - vedúci „Komunistickej strany Filipín“, vrátane „NPA“

34.

TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), dátum narodenia: 21.4.1964, miesto narodenia: Blida (Alžírsko) - člen „al-Takfir“ a „al-Hijra“

35.

WALTERS, Jason Theodore James (alias Abdullah, alias David), dátum narodenia: 6.3.1985, miesto narodenia: Amersfoort (Holandsko), číslo pasu (Holandsko) NE8146378 - člen „Hofstadgroep“

2.   SKUPINY A SUBJEKTY

1.

„Organizácia Abu Nidal“ - „ANO“, (alias „Revolučná rada Fatah“, alias „Arabské revolučné brigády“, alias „Čierny september“, alias „Revolučná organizácia moslimských socialistov“)

2.

„Brigáda mučeníkov Al Aqsa“

3.

„Al-Aqsa e.V.“

4.

„Al-Takfir“ a „Al-Hijra“

5.

„Aum Shinrikyo“ (alias „AUM“, alias „Najvyššia pravda Aum“, alias „Aleph“)

6.

„Babbar Khalsa“

7.

„Komunistická strana Filipín“, vrátane „Novej ľudovej armády“ (New People’s Army) - „NPA“, Filipíny, spojená s Jose Mariom Sisonom (alias Armando Liwanag, alias Joma, vedúci „Komunistickej strany Filipín“, vrátane „NPA“)

8.

„Gama'a al-Islamiyya“ (alias „Islamská skupina“), (alias „Al-Gama'a al-Islamiyya“ - „IG“)

9.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi“ - „IBDA-C“ („Islamský front veľkých východných bojovníkov“)

10.

„Hamas“, vrátane „Hamas-Izz al-Din al-Qassem“

11.

„Hizbal Mudžahidín“ - „HM“

12.

„Hofstadgroep“

13.

„Holy Land Foundation for Relief and Development“ (Nadácia Svätej zeme pre ochranu a rozvoj)

14.

„Medzinárodná federácia sikhskej mládeže“ - „ISYF“

15.

„Kahane Chai“ (alias „Kach“)

16.

„Khalisan Zindabad Force“ - „KZF“

17.

„Strana kurdských pracujúcich“ - „PKK“, (alias „KADEK“, alias „KONGRA-GEL“)

18.

„Tigre oslobodenia tamilského Ílamu“ - „LTTE“

19.

„Organizácia Mujahedin-e Khalq“ - „MEK“ alebo „MKO“, okrem „Národnej rady odporu Iránu“ - „NCRI“, (alias „Národná oslobodzovacia armáda Iránu“ - „NLA“ (militantné krídlo MEK), alias „Mudžahedíni iránskeho ľudu“ - „PMOI“, alias „Moslimská spoločnosť iránskych študentov“)

20.

„Ejército de Liberación Nacional“ („Národná oslobodzovacia armáda“)

21.

„Front oslobodenia Palestíny“ - „PLF“

22.

„Palestínsky islamský džihád“ - „PIJ“

23.

„Ľudový front za oslobodenie Palestíny“ - „PFLP“

24.

„Ľudový front za oslobodenie Palestíny - Hlavné veliteľstvo“ (alias „PFLP-Hlavné veliteľstvo“)

25.

„Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia“ - „FARC“ („Revolučné ozbrojené sily Kolumbie“)

26.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi“ - „DHKP/C“ (alias „Devrimci Sol“ („Revolučná ľavica“), alias „Dev Sol“ („Revolučná ľudová oslobodzovacia armáda/front/strana“)

27.

„Sendero Luminoso“ - „SL“ („Svetlý chodník“)

28.

„Stichting Al Aqsa“ (alias „Stichting Al Aqsa Nederland“, alias „Al Aqsa Nederland“)

29.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan“ - „TAK“ (alias „Kurdistan Freedom Falcons“ (Sokoly za slobodu Kurdistanu), alias „Kurdistan Freedom Hawks“ (Jastraby za slobodu Kurdistanu)

30.

„Autodefensas Unidas de Colombia“ - „AUC“ („Spojené sebaobranné sily/skupina Kolumbie“)


Top