Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22007D0069

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 69/2007 z  15. júna 2007 , ktorým sa mení a dopĺňa protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

OJ L 304, 22.11.2007, p. 53–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 032 P. 23 - 23

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/69(2)/oj

22.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/53


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 69/2007

z 15. júna 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej články 86 a 98,

keďže:

(1)

Protokol 31 k dohode bol zmenený a doplnený rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 107/2005 z 8. júla 2005 (1).

(2)

Je vhodné rozšíriť spoluprácu zmluvných strán dohody tak, aby zahŕňala rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1855/2006/ES z 12. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje program Kultúra (2007 – 2013) (2).

(3)

Protokol 31 k dohode by sa mal preto zmeniť a doplniť s cieľom umožniť túto rozšírenú spoluprácu s účinnosťou od 1. januára 2007,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Do článku 13 ods. 4 protokolu 31 k dohode sa dopĺňa nasledujúca zarážka:

„—

32006 D 1855: Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1855/2006/ES z 12. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje program Kultúra (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 372, 27.12.2006, s. 1).“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po poslednom oznámení Spoločnému výboru EHP podľa článku 103 ods. 1 dohody (3).

Uplatňuje sa od 1. januára 2007.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 15. júna 2007

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Alan SEATTER


(1)  Ú. v. EÚ L 306, 24.11.2005, s. 45.

(2)  Ú. v. EÚ L 372, 27.12.2006, s. 1.

(3)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


Top