Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0285

Nariadenie Komisie (ES) č. 285/2007 zo 16. marca 2007 , ktoré určuje rozsah, v ktorom možno prijať žiadosti o dovozné povolenia podané v marci 2007 na niektoré produkty v sektore bravčového mäsa v rámci režimu určeného nariadením (ES) č. 1233/2006

OJ L 78, 17.3.2007, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/285/oj

17.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 78/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 285/2007

zo 16. marca 2007,

ktoré určuje rozsah, v ktorom možno prijať žiadosti o dovozné povolenia podané v marci 2007 na niektoré produkty v sektore bravčového mäsa v rámci režimu určeného nariadením (ES) č. 1233/2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1233/2006 zo 16. augusta 2006, ktorým sa otvára a ustanovuje správa dovoznej colnej kvóty na bravčové mäso udelenej Spojeným štátom americkým (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 5,

keďže:

Žiadosti o dovozné povolenia predložené na obdobie od 1. apríla do 30. júna 2007 sa vzťahujú na množstvo, ktoré je nižšie ako disponibilné množstvo, a možno im preto vyhovieť v celom rozsahu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V zmysle prílohy k tomuto nariadeniu sa žiadostiam o dovozné povolenia predloženým na obdobie od 1. apríla do 30. júna 2007 podľa nariadenia (ES) č. 1233/2006 vyhovuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 17. marca 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. marca 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 225, 17.8.2006, s. 14.


PRÍLOHA

Poradové číslo

Percento prijatia žiadostí o dovozné povolenia predložených na obdobie od 1. apríla do 30. júna 2007

09.4170

100


Top