Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0069

Rozhodnutie Komisie z 18 decembra 2006 , ktorým sa Rumunsku povoľuje odložiť uplatňovanie niektorých ustanovení smernice Rady 2002/53/ES, pokiaľ ide o obchod s osivom niektorých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov [oznámené pod číslom K(2006) 6568] (Text s významom pre EHP)

OJ L 32, 6.2.2007, p. 167–173 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 180–186 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 081 P. 342 - 348
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 081 P. 342 - 348
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 43 - 49

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/69(1)/oj

6.2.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 32/167


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 18 decembra 2006,

ktorým sa Rumunsku povoľuje odložiť uplatňovanie niektorých ustanovení smernice Rady 2002/53/ES, pokiaľ ide o obchod s osivom niektorých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov

[oznámené pod číslom K(2006) 6568]

(Text s významom pre EHP)

(2007/69/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Bulharska a Rumunska, najmä na jej článok 4 ods. 3,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharska a Rumunska, najmä na jeho článok 42,

keďže:

(1)

Podľa článku 42 Aktu o pristúpení môže Komisia prijať prechodné opatrenia, ak sú potrebné na uľahčenie prechodu z existujúceho režimu v nových členských štátoch na režim vyplývajúci z uplatňovania veterinárnych a fytosanitárnych predpisov Spoločenstva. Tento režim obsahuje pravidlá týkajúce sa obchodu s osivom.

(2)

Smernica Rady 2002/53/ES z 13. júna 2002 o spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (1) stanovuje, že s osivom niektorých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov podľa článku 1 ods. 1 tejto smernice možno obchodovať, len ak sú splnené podmienky článku 4 ods. 1 a článkov 7 a 11 tejto  smernice.

(3)

Pokiaľ sa neudelí výnimka z týchto ustanovení, obchodovanie s osivom niektorých odrôd sa bude musieť v Rumunsku odo dňa pristúpenia zakázať.

(4)

Aby sa Rumunsku umožnilo prijať a implementovať opatrenia na zabezpečenie toho, že dotknuté odrody budú prijaté v súlade so zásadami systému Spoločenstva, treba povoliť odloženie uplatňovania smernice 2002/53/ES o tri roky odo dňa pristúpenia Rumunska, pokiaľ ide o obchodovanie s osivom odrôd uvedených v katalógu na jeho území v súlade s inými zásadami, ako sú uvedené v tejto smernici a v oficiálnej rumunskej žiadosti z 28. septembra 2006.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre osivá a množiteľský materiál pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Na základe výnimky z článku 4 ods. 1 a článkov 7 a 11 smernice 2002/53/ES Rumunsko môže odložiť uplatňovanie tejto smernice na obdobie troch rokov po jeho pristúpení, pokiaľ ide o obchodovanie s osivom odrôd uvedených v prílohe k tomuto rozhodnutiu na jeho území.

Počas uvedeného obdobia sa s týmto osivom môže obchodovať len na území Rumunska. Úradná alebo iná nálepka alebo iný doklad, ktoré sú nalepené alebo pripojené k dávke osiva podľa ustanovení tohto rozhodnutia, musia jednoznačne označovať, že osivo je určené na obchodovanie výlučne na území Rumunska.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje len s výhradou nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Bulharska a Rumunska a od dátumu nadobudnutia platnosti tejto zmluvy.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 18 decembra 2006.

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1).


PRÍLOHA

Druh/Odroda

Beta vulgaris L. – Cukrová repa

Graf

Beta vulgaris L. – Kŕmna repa

Lovrin 515

Lovrin 628

Dactylis glomerata L.

Magda

Marius (ant. Adrian)

Ovidiu

Poiana

Regent

Simina

Festuca arundinacea Schreber

Adela

Vio

Festuca pratensis Hudson

Postăvar

Tâmpa

Transilvan

Festuca rubra L.

Feruma

Măgurele 23 (ant. Pastoral)

Peisaj (ant. Tedi)

Lolium multiflorum Lam.

Ancuţa (ant. Anca)

Iuliana (ant. Iulia)

Lolium perenne L.

Martarom (ant. Marta)

Măgura

Lolium x boucheanum Kunth

Cătălin

Florin

Phleum pratense L.

Horia

Rarău

Tirom

Poa pratensis L.

Colina (ant. Fima)

Lotus corniculatus L.

Doru

Nicol (ant. Nico)

Oltim

Lupinus albus L.

Medi

Medicago sativa L.

Adin

Alina

Carina

Cosmina

Daniela (ant. Dana)

Dorinela (ant. Dorina)

Granat

Magnat

Mădălina

Opal (ant. Topaz)

Sandra

Satelit

Sigma

Tamas

Pisum sativum L.

Aurora

Dorica (ant. Dora)

Mona

Vedea

Trifolium alexandrinum L.

Viorel

Trifolium repens L.

Carmencita (ant. Carmen)

Carpatin

Danitim

Mioriţa

Trifolium pratense L.

Novac

Rotrif (ant. Roza)

Sătmărean

Vicia faba L.

Montana

Brassica napus L., var. napobrassica (L.) Rchb.

Ana Maria

Montana

Arachis hypogaea L.

Solar

Venus

Brassica napus L. (part.)

Diana

Doina

Perla

Cannabis sativa L.

Denise

Diana

Zenit

Carthamus tinctorius L.

CW1221

CW4440

Linum usitatissimum L.

Ada

Adria

Alexin

Alin

Bazil

Betalisa (ant. Elisa)

Codruţa

Cosmin

Cristina

Ferdinand (ant. Carolina)

Floriana

Florinda

Fluin

Iunia 96

Louis

Luncavăţ (ant. Elena)

Martin

Monica

Nineta

Paula

Radu

Rareş

Sabena

Şumuleu

Vasilelin (ant. Iordan)

Sinapis alba L.

Alex

Petrana

Glycine max. (L.) Merrill

Balkan

Columna

Daciana

Danubiana

Eugen

Felix

Granat (ant. Agat)

Kiskun Daniela

Onix

Perla

Proteinka

Românesc 99

Safir

Stine 2250

Triumf

Venera

Avena sativa L.

Jeremy

Mureş

Lovrin 1

Lovrin 27

Hordeum vulgare L. – Jačmeň dvojradý

Andreea

Bogdana (ant. Avânt)

Capriana

Daciana

Haşdate (ant. Aura)

Jubileu

Kristal

Laura

Maria

NS 525

NS 529

Romaniţa

Stindard

Hordeum vulgare L. – Jačmeň šesťradý

Amical (ant. Adi)

Andrei

Compact

Dana

Liliana

Mădălin

NS 313

Orizont

Regal

Univers

Oryza sativa L.

Brăila

Dunărea

Elida

Magic

Polizeşti 28

Speranţa

Zefir

Secale cereale L.

Suceveana

Sorghum bicolor (L.) Moench

Andrea

Donaris

Dorina

F135ST

Fundulea 21

Fundulea 32

Marina

Regina

Siret

Sorghum sudanense (Piper) Stapf.

Sabin

Sorin

Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf.

Catinca (ant. Tinca)

Fundulea 235 (ant. Tereza)

x Triticosecale Wittm.

Gorun

Haiduc

Plai

Silver

Stil

Trilstar

Ţebea

Triticum aestivum L.emend.Fiori et Paol.

Albota

Aniversar

Apullum

Ardeal 1

Arieşan

Beti

Boema

Briana

Ciprian

Crina

Crişana

Delabrad

Dor

Drobeta

Dropia

Dumbrava

Eliana

Esenţial

Faur

Flamura 85

Gabriela

Gasparom

Gruia

Iaşi 2

Kraljevica

Kristina

Ljiljana

Lovrin 34

Mina

Moldova 83

Pădureni (ant. Rubin)

PKB Romança

Romulus

Sonata

Speranţa

SV99

Şimnic 30

Trivale

Turda 95

Turda 2000

Voroneţ

Triticum durum Desf.

Condurum (ant. Condur)

Grandur

Pandur

Zea mays L.

Andreea

Boris 5

Brateş

Campion

Cera 6

Cera 9

Cera 10

Ciclon

Dacic

Dáma

Danubian (ant. Danubiu)

F425M

Falco

Faur

Fulger

Fundulea 322

Fundulea 365

Fundulea 376

Fundulea 475M

Fundulea 515 (ant. Premier)

Fundulea 540 (ant. Granit)

Fundulea 625

Generos

GS307

GS308

Kiskun 4230

Kiskun 4255

Kiskun 4297

Kiskun 4344

Kiskun 4380

Kiskun Aliz

Kiskun Blako

Kiskun Cilike

Kiskun Dori

Kiskun Ermina

Kiskun Galja

Kiskun Gitta

Kiskun Kristof

Kiskun Natalie (ant. Natalie)

Kiskun Nusi

Kiskun Olika

Kiskun Piros

Kiskun Reni

Kiskun Roy

Kiskun Szoliani

Kiskun Tamara

Kiskun Vanda

Kiskun Vivien

Kiskun Xintia

Klausen

Krisztina

Laurina

Lorenca

Lovrin 400

Milcov

Mv Major

Neptun

NS300

NS355

NS540

NSSC420YU

Octavian

Oituz

Olimpius (ant. Olimp)

Olt

Ozana (ant. Dana)

Paltin

Pamela

Panciu

Partizan

Patria

Podu Iloaiei 110

Rapid

Rapsodia

Rodna

Staniša

Star

Szegedi SC 276

Szegedi SC 516

Turda 145

Turda 165

Turda 167

Turda 200

Turda 201

Turda Favorit

Turda Mold 188

Turda Star

Turda Super

Turda SU181

Turda SU182

Turda SU210

ZP278

ZP335

ZP394

ZP409

ZP434

ZP471

ZP488

ZP684

Solanum tuberosum L.

Alina

Alize (ant. Amelia)

Amicii

Astral N

Armonia

Christian

Claudiu

Coval

Cristela

Dacia

Dragomirna

Dumbrava

Eterna

Frumoasa

Harghita

Ioana

Loial

Luiza

Magic

Mikel

Milenium

Moldoviţa

Nana

Nativ

Nemere

Productiv

Rapsodia

Rasant

Redsec

Robusta

Roclas

Rozal

Ruxandra (ant. Nicoleta)

Speranţa

Star

Tâmpa

Tentant

Timpuriu de Braşov

Transilvania


Top