Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0488

Nariadenie Komisie (ES) č. 488/2006 z  24. marca 2006 , ktorým sa stanovujú výmenné kurzy v súvislosti so štrukturálnymi alebo environmentálnymi opatreniami v roku 2006

OJ L 88, 25.3.2006, p. 5–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 298–299 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/488/oj

25.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 88/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 488/2006

z 24. marca 2006,

ktorým sa stanovujú výmenné kurzy v súvislosti so štrukturálnymi alebo environmentálnymi opatreniami v roku 2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2799/98 z 15. decembra 1998, ktoré stanovuje poľnohospodárske menové dojednania pre euro (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 2808/98 z 22. decembra 1998, ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie poľnohospodárskeho menového systému pre euro v poľnohospodárstve (2), a najmä na druhú vetu jeho článku 4 ods. 3,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2808/98 je v prípade čiastok štrukturálnej alebo environmentálnej povahy rozhodujúcou skutočnosťou pre výmenný kurz 1. január roku, v ktorom bolo prijaté rozhodnutie o poskytnutí pomoci.

(2)

V súlade s prvou vetou článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2808/98 je výmenný kurz, ktorý sa použije, priemerom výmenných kurzov platných počas mesiaca predchádzajúceho dátumu rozhodujúcej skutočnosti a vypočíta sa pro rata temporis,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V roku 2006 sa výmenný kurz uvedený v prílohe uplatňuje na čiastky štrukturálnej alebo environmentálnej povahy v súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2808/98.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. marca 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 349, 24.12.1998. s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 349, 24.12.1998, s. 36. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1044/2005 (Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 76).


PRÍLOHA

Výmenné kurzy uvedené v článku 1

(1 EUR = priemer za obdobie od 1. decembra 2005 do 31. decembra 2005)

0,573458

cyperská libra

28,9712

česká koruna

7,45403

dánska koruna

15,6466

estónska koruna

252,791

maďarský forint

3,4528

litovský litas

0,696729

lotyšský lats

0,4293

maltská líra

3,85493

poľský zlotý

37,8743

slovenská koruna

239,505

slovinský toliar

9,43950

švédska koruna

0,679103

britská libra šterlingov


Top