Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1531

Nariadenie Komisie (ES) č. 1531/2005 z 21. septembra 2005 stanovujúce na hospodársky rok 2005/2006 odhadovanú produkciu neodzrnenej bavlny, ako aj dočasné zníženie cieľovej ceny, ktoré z toho vyplýva

OJ L 246, 22.9.2005, p. 11–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1531/oj

22.9.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 246/11


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1531/2005

z 21. septembra 2005

stanovujúce na hospodársky rok 2005/2006 odhadovanú produkciu neodzrnenej bavlny, ako aj dočasné zníženie cieľovej ceny, ktoré z toho vyplýva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Akt o pristúpení Grécka, najmä na jeho protokol č. 4 o bavlne (1),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1051/2001 z 22. mája 2001 o výrobnej pomoci pre bavlnu (2), a najmä na jeho článok 19 ods. 2 prvú zarážku,

keďže:

(1)

Článok 16 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1591/2001 z 2. augusta 2001, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá pre uplatňovanie programu poskytovania pomoci pre bavlnu (3), stanovuje, že odhadovaná produkcia neodzrnenej bavlny, o ktorej sa hovorí v článku 14 ods. 3 bode 1 nariadenia (ES) č. 1051/2001, ako aj dočasné zníženie cieľovej ceny, ktoré z toho vyplýva, treba určiť pred 10. septembrom daného hospodárskeho roku.

(2)

Článok 19 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1051/2001 stanovuje, že odhadovaná produkcia má byť určená so zreteľom na odhadovanú úrodu.

(3)

V súlade s článkom 14 ods. 3 bodom 1 nariadenia (ES) č. 1051/2001 sa dočasné zníženie cieľovej ceny vypočíta na základe ustanovení článku 7 uvedeného nariadenia, pričom reálna produkcia sa nahradí odhadovanou produkciou, ku ktorej sa pripočíta 15 %.

(4)

Opatrenia v tomto nariadení sú v súlade s názorom Výboru pre prírodné vlákna,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Na hospodársky rok 2005/2006 je odhadovaná produkcia neodzrnenej bavlny stanovená takto:

1 050 000

ton pre Grécko,

315 423

ton pre Španielsko,

611

ton pre Portugalsko.

2.   Na hospodársky rok 2005/2006 je dočasné zníženie cieľovej ceny stanovené takto:

34,654

EUR za 100 kg pre Grécko,

25,299

EUR za 100 kg pre Španielsko,

0

EUR za 100 kg pre Portugalsko.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. septembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Protokol naposledy zmenený a doplnený nariadením Rady (ES) č. 1050/2001 (Ú. v. ES L 148, 1.6.2001, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 148, 1.6.2001, s. 3.

(3)  Ú. v. ES L 210, 3.8.2001, s. 10. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1486/2002 (Ú. v. ES L 223, 20.8.2002, s. 3).


Top