Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004E0794

Jednotná akcia Rady 2004/794/SZBP z 22. novembra 2004, ktorou sa predlžuje jednotná akcia 2002/921 SZBP, ktorou sa predlžuje mandát Pozorovateľskej misie Európskej únie (EUMM)

OJ L 349, 25.11.2004, p. 55–55 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 147–147 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2004/794/oj

25.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/55


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2004/794/SZBP

z 22. novembra 2004,

ktorou sa predlžuje jednotná akcia 2002/921 SZBP, ktorou sa predlžuje mandát Pozorovateľskej misie Európskej únie (EUMM)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, najmä na jej článok 14,

keďže:

(1)

Rada 26. novembra 2002 prijala jednotnú akciu 2002/921/SZBP (1), ktorou sa predlžuje mandát Pozorovateľskej misie Európskej únie (EUMM).

(2)

Rada 5. decembra 2003 prijala jednotnú akciu 2003/852/SZBP (2), ktorou sa predlžuje jednotná akcia 2002/921/SZBP a mandát Pozorovateľskej misie Európskej únie do 31. decembra 2004.

(3)

EUMM by mala pokračovať vo svojich aktivitách na západnom Balkáne za účelom podpory politiky Európskej únie v tomto regióne.

(4)

Mandát EUMM by sa mal preto predĺžiť a jednotná akcia 2002/921/SZBP by sa mala predĺžiť a príslušným spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Jednotná akcia 2002/921/SZBP a mandát EUMM sa týmto predlžujú.

Článok 2

Jednotná akcia 2002/921/SZBP sa týmto mení a dopĺňa takto:

a)

v článku 3 ods. 3 sa dátum „30. september 2004“ nahrádza dátumom „30. september 2005“;

b)

v článku 6 ods. 1 sa referenčná suma financií nahrádza čiastkou 4 186 482 EUR;

c)

v druhom odseku článku 8 sa dátum „31. december 2004“ nahrádza dátumom „31. december 2005“.

Článok 3

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 4

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 22. novembra 2004

Za Radu

predseda

B. R. BOT


(1)  Ú. v. ES L 321, 26.11.2002, s. 51 a korigendum v Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 76.

(2)  Ú. v. EÚ L 322, 9.12.2003, s. 31.


Top