Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004D0075

2004/75/: Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 75/2004 z 8. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XI (Telekomunikačné služby) k Dohode o EHP

OJ L 349, 25.11.2004, p. 33–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 065 P. 29 - 29
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 065 P. 29 - 29
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 098 P. 89 - 89

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/75(2)/oj

25.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/33


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 75/2004

z 8. júna 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha XI (Telekomunikačné služby) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha XI k dohode bola zmenená a doplnená Dohodou o účasti Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Maďarskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky v Európskom hospodárskom priestore, ktorá bola podpísaná 14. októbra 2003 v Luxemburgu (1).

(2)

Rozhodnutie Komisie 2003/490/ES z 30. júna 2003 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranej ochrane osobných údajov v Argentíne (2) sa má začleniť do dohody,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Za bod 5ef (rozhodnutia Komisie 2002/16/ES) prílohy XI k dohode sa dopĺňa tento bod:

„5eg.

32003 D 0490: Rozhodnutie Komisie 2003/490/ES z 30. júna 2003 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranej ochrane osobných údajov v Argentíne (Ú. v. EÚ L 168, 5.7.2003, s. 19).“

Článok 2

Texty rozhodnutia 2003/490/ES v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sú určené na uverejnenie v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie sú autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 9. júna 2004, ak sa Spoločnému výboru EHP zaslali všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 k dohode (3).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddieli EHP a dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 8. júna 2004

Za Spoločný výbor EHP

predseda

S. GILLESPIE


(1)  Ú. v. EÚ L 130, 29.4.2004, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 168, 5.7.2003, s. 19.

(3)  Nie sú uvedené žiadne ústavné požiadavky.


Top