Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019M9529

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9529 – BC Partners/Vista Equity Partners/Advanced Computer Software Group) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP)

OJ C 307, 11.9.2019, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.9.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 307/5


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.9529 – BC Partners/Vista Equity Partners/Advanced Computer Software Group)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2019/C 307/05)

1.   

Komisii bolo 3. septembra 2019 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

BC Partners LLP (ďalej len „BC Partners“, Spojené kráľovstvo), ktorý poskytuje poradenstvo podniku BC European Capital X konajúc prostredníctvom svojho generálneho partnera BCEC Management X Limited,

Vista Equity Partners Management LLC (ďalej len „Vista Equity Partners“, Spojené štáty), ktorý riadi podnik Vista Equity Partners Fund VII L.P.,

Advanced Computer Software Group Ltd. (ďalej len „Advanced“, Spojené kráľovstvo).

Fondy, ktorým poskytuje poradenstvo BC Partners LLP, a fondy riadené podnikom Vista Equity Partners Management získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) a článku 3 ods. 4 nariadenia o fúziách spoločnú kontrolu nad podnikom Advanced. Advanced je v súčasnosti pod výlučnou kontrolou portfóliovej spoločnosti podniku Vista Equity Partners.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

—   BC Partners: súkromná investičná spoločnosť poskytujúca finančným investorom poradenstvo v oblasti správy investícií,

—   Vista Equity Partners: investičná firma zameraná na softvér, údaje a technologické obchodné modely,

—   Advanced: poskytovateľ softvéru (vrátane modernizačných riešení) a cloudu a riadených IT služieb klientom vo verejnom a súkromnom sektore.

3.   

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v uvedenom oznámení.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.9529 – BC Partners/Vista Equity Partners/Advanced Computer Software Group

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.


Top