Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018TN0750

Vec T-750/18: Žaloba podaná 21. decembra 2018 – Briois/Parlament

OJ C 82, 4.3.2019, p. 58–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/58


Žaloba podaná 21. decembra 2018 – Briois/Parlament

(Vec T-750/18)

(2019/C 82/70)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Steeve Briois (Hénin-Beaumont, Francúzsko) (v zastúpení: F. Wagner, avocat)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2018 o žiadosti, aby bol Steeve Briois zbavený poslaneckej imunity (2018/2075 IMM), ktorým sa prijíma správa Výboru pre právne záležitosti A8-0349/2018,

zaviazal Európsky parlament na náhradu všetkých trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na porušení článku 8 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie (ďalej len „protokol“), keďže vyhlásenie pána S. Brioisa, ktoré viedlo k trestnému stíhaniu v jeho členskom štáte pôvodu, predstavuje názor vyjadrený pri výkone jeho parlamentných funkcií v zmysle uvedeného ustanovenia.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na porušení článku 9 protokolu, keďže Parlament nerešpektoval znenie, ani význam tohto ustanovenia tým, že prijal rozhodnutie o zbavení pána S. Brioisa poslaneckej imunity a spôsobil tak neplatnosť tohto rozhodnutia.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na porušení zásad rovnosti zaobchádzania a riadnej správy vecí verejných.

V prvom rade sa žalobca domnieva, že Parlament porušil voči nemu zásadu zaobchádzania, keďže s ním zaobchádzal inak ako s poslancami, ktorí sa nachádzali v porovnateľných situáciách a že tak porušil aj zásadu riadnej správy vecí verejných, ktorá zahŕňa povinnosť príslušnej inštitúcie starostlivo a nestranne preskúmať všetky relevantné okolnosti daného prípadu.

V druhom rade žalobca zastáva názor, že súbor nepriamych dôkazov umožňuje vyvodiť jasný záver, že voči nemu ide o fumus persecutionis.


Top