Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017TA0609

Vec T-609/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2018 – Francúzsko/Komisia („EPZF — Výdavky vylúčené z financovania — Výdavky vynaložené Francúzskom — Vývozné náhrady v sektore hydinového mäsa — Paušálne finančné opravy — Nariadenia (ES) č. 1290/2005 a (EÚ) č. 1306/2013 — Primeraná a prijateľná obchodná kvalita — Kontroly — Proporcionalita“)

OJ C 82, 4.3.2019, p. 52–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/52


Rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2018 – Francúzsko/Komisia

(Vec T-609/17) (1)

((„EPZF - Výdavky vylúčené z financovania - Výdavky vynaložené Francúzskom - Vývozné náhrady v sektore hydinového mäsa - Paušálne finančné opravy - Nariadenia (ES) č. 1290/2005 a (EÚ) č. 1306/2013 - Primeraná a prijateľná obchodná kvalita - Kontroly - Proporcionalita“))

(2019/C 82/60)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Francúzska republika (v zastúpení: F. Alabrune, D. Colas, B. Fodda a E. de Moustier, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: A. Lewis a D. Bianchi, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba podľa článku 263 ZFEÚ na čiastočné zrušenie vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/1144 z 26. júna 2017, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 165, 2017, s. 37) v rozsahu, v akom sa ním vylučujú platby v celkovej sume 120 901 216,61 eura, ktoré v rámci EPZF vykonala Francúzska republika

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Francúzska republika je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 382, 13.11.2017.


Top