Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TA0743

Vec T-743/16 RENV: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – CX/Komisia („Verejná služba — Úradníci — Disciplinárny postih — Odvolanie z funkcie — Právo na obhajobu — Povinnosť starostlivosti — Článok 22 ods. 1 prílohy IX služobného poriadku — Články 41 a 52 Charty základných práv — Zodpovednosť — Existencia ujmy — Príčinná súvislosť“)

OJ C 82, 4.3.2019, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/48


Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – CX/Komisia

(Vec T-743/16 RENV) (1)

((„Verejná služba - Úradníci - Disciplinárny postih - Odvolanie z funkcie - Právo na obhajobu - Povinnosť starostlivosti - Článok 22 ods. 1 prílohy IX služobného poriadku - Články 41 a 52 Charty základných práv - Zodpovednosť - Existencia ujmy - Príčinná súvislosť“))

(2019/C 82/55)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: CX (v zastúpení: É. Boigelot, avocat)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: F. Simonetti a C. Ehrbar, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba na základe článku 270 ZFEÚ jednak na zrušenie rozhodnutia zo 16. októbra 2013, v ktorom Komisia konštatovala, že žalobca sa dopustil dvoch závažných chýb a v dôsledku toho mu uložila postih odvolania z funkcie bez zníženia jeho práv na dôchodok, a jednak na náhradu ujmy, ktorú žalobca údajne utrpel v dôsledku tohto rozhodnutia

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie zo 16. októbra 2013, ktorým Európska komisia uložila CX postih odvolania z funkcie bez dočasného zníženia dôchodkových práv, sa zrušuje.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 85, 22.3.2014 (vec pôvodne zaregistrovaná pred Súdom pre verejnú službu Európskej únie pod číslom F-5/14 a postúpená Všeobecnému súdu Európskej únie 1.9.2016).


Top