Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TA0591

Vec T-591/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Wahlstöm/Frontex („Verejná služba — Dočasní zamestnanci — Frontex — Neobnovenie zmluvy na dobu určitú — Článok 8 PZOZ — Povinnosť náležitej starostlivosti — Použitie zrušenej hodnotiacej správy — Zjavne nesprávne posúdenie — Zodpovednosť — Trovy — Rovnosť — Článok 135 ods. 1 rokovacieho poriadku“)

OJ C 82, 4.3.2019, p. 45–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/45


Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Wahlstöm/Frontex

(Vec T-591/16) (1)

((„Verejná služba - Dočasní zamestnanci - Frontex - Neobnovenie zmluvy na dobu určitú - Článok 8 PZOZ - Povinnosť náležitej starostlivosti - Použitie zrušenej hodnotiacej správy - Zjavne nesprávne posúdenie - Zodpovednosť - Trovy - Rovnosť - Článok 135 ods. 1 rokovacieho poriadku“))

(2019/C 82/51)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Kari Wahlstöm (Espoo, Fínsko) (v zastúpení: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (v zastúpení: H. Caniard a S. Drew, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci B. Wägenbaur, avocat)

Predmet veci

Žaloba založená na článku 270 ZFEÚ, ktorej predmetom je jednak zrušenie rozhodnutia z 26. júna 2015 o neobnovení zmluvy žalobcu ako dočasného zamestnanca agentúry Frontex, a jednak náhrada škody, ktorú žalobca údajne utrpel z dôvodu straty stáleho príjmu a straty príslušných dôchodkových práv

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Každý účastník konania znáša vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 251, 11.7.2016 (vec bola pôvodne registrovaná v kancelárii Súdu pre verejnú službu Európskej únie pod číslom F-21/16 a 1. septembra 2016 bola postúpená Všeobecnému súdu Európskej únie).


Top