Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TA0290

Vec T-290/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Fruits de Ponent/Komisia („Mimozmluvná zodpovednosť — Poľnohospodárstvo — Trhy s broskyňami a nektárinkami — Narušenia, ku ktorým došlo v hospodárskom roku 2014 — Ruský zákaz dovozu — Dočasné výnimočné podporné opatrenia pre výrobcov — Delegované nariadenia (EÚ) č. 913/2014 a 923/2014 — Právne normy, ktorých cieľom je priznať práva jednotlivcom — Povinnosť náležitej starostlivosti a zásada riadnej správy vecí verejných — Dostatočne závažné porušenie — Príčinná súvislosť“)

OJ C 82, 4.3.2019, p. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/42


Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Fruits de Ponent/Komisia

(Vec T-290/16) (1)

((„Mimozmluvná zodpovednosť - Poľnohospodárstvo - Trhy s broskyňami a nektárinkami - Narušenia, ku ktorým došlo v hospodárskom roku 2014 - Ruský zákaz dovozu - Dočasné výnimočné podporné opatrenia pre výrobcov - Delegované nariadenia (EÚ) č. 913/2014 a 923/2014 - Právne normy, ktorých cieľom je priznať práva jednotlivcom - Povinnosť náležitej starostlivosti a zásada riadnej správy vecí verejných - Dostatočne závažné porušenie - Príčinná súvislosť“))

(2019/C 82/47)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Fruits de Ponent, SCCL (Alcarràs, Španielsko) (v zastúpení: M. Roca Junyent, J. Mier Albert, R. Vallina Hoset a A. Sellés Marco, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne I. Galindo Martín a K. Skelly, neskôr I. Galindo Martín, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 268 ZFEÚ na náhradu škody, ktorá bola údajne spôsobená trom členom žalobkyne z dôvodu konania a opomenutia konať Komisie v súvislosti s prijatím delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 913/2014 z 21. augusta 2014, ktorým sa ustanovujú dočasné mimoriadne podporné opatrenia pre výrobcov v odvetví broskýň a nektáriniek (Ú. v. EÚ L 248, 2014, s. 1), a delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 932/2014 z 29. augusta 2014, ktorým sa stanovujú dočasné výnimočné podporné opatrenia pre výrobcov určitého ovocia a zeleniny a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 913/2014 (Ú. v. EÚ L 259, 2014, s. 2)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Fruits de Ponent, SCCL, je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 270, 25.7.2016.


Top