Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TA0053

Vec T-53/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Ryanair a Airport Marketing Services/Komisia („Štátna pomoc — Dohody uzavreté obchodnou a priemyselnou komorou v Nîmes Uzès Le Vigan so spoločnosťou Ryanair a jej dcérskou spoločnosťou Airport Marketing Services — Letiskové služby — Marketingové služby — Rozhodnutie vyhlasujúce štátnu pomoc za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďujúce jej vymáhanie — Pojem štátna pomoc — Pripísateľnosť štátu — Obchodná a priemyselná komora — Výhoda — Kritérium súkromného investora — Vymáhanie — Článok 41 Charty základných práv — Právo na prístup k spisu — Právo byť vypočutý“)

OJ C 82, 4.3.2019, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/39


Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Ryanair a Airport Marketing Services/Komisia

(Vec T-53/16) (1)

((„Štátna pomoc - Dohody uzavreté obchodnou a priemyselnou komorou v Nîmes Uzès Le Vigan so spoločnosťou Ryanair a jej dcérskou spoločnosťou Airport Marketing Services - Letiskové služby - Marketingové služby - Rozhodnutie vyhlasujúce štátnu pomoc za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďujúce jej vymáhanie - Pojem štátna pomoc - Pripísateľnosť štátu - Obchodná a priemyselná komora - Výhoda - Kritérium súkromného investora - Vymáhanie - Článok 41 Charty základných práv - Právo na prístup k spisu - Právo byť vypočutý“))

(2019/C 82/44)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Ryanair DAC predtým Ryanair Ltd (Dublin, Írsko), Airport Marketing Services Ltd (Dublin) (v zastúpení: G. Berrisch, E. Vahida, I. G. Metaxas-Maranghidis, avocats, a B. Byrne, solicitor)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: L. Flynn a S. Noë, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Rada Európskej únie (v zastúpení: S. Boelaert, S. Petrova a J. Kneale, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh podľa článku 263 ZFEÚ na čiastočné zrušenie rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/633 z 23. júla 2014 o štátnej pomoci SA.33961 (2012/C) (ex 2012/NN) poskytnutej Francúzskom v prospech Obchodnej a priemyselnej komory v Nîmes-Uzès-Le Vigan a spoločností Veolia Transport Aéroport de Nîmes, Ryanair Ltd a Airport Marketing Services Ltd (Ú. v. EÚ L 113, 2016, s. 32)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Ryanair DAC a Airport Marketing Services Ltd znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinné nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Európska komisia.

3.

Rada Európskej únie znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 145, 25.4.2016.


Top