Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TA0591

Vec T-591/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Transavia Airlines/Komisia („Štátna pomoc — Zmluva o letiskových službách a marketingových službách — Dohoda uzavretá obchodnou a priemyselnou komorou v Pau Béarn so spoločnosťou Transavia — Rozhodnutie vyhlasujúce pomoc za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďujúce jej vymáhanie — Pojem štátna pomoc — Pripísateľnosť štátu — Obchodná a priemyselná komora — Výhoda — Kritérium súkromného investora — Vymáhanie — Článok 41 Charty základných práv — Právo na prístup k spisu — Právo byť vypočutý“)

OJ C 82, 4.3.2019, p. 37–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/37


Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Transavia Airlines/Komisia

(Vec T-591/15) (1)

((„Štátna pomoc - Zmluva o letiskových službách a marketingových službách - Dohoda uzavretá obchodnou a priemyselnou komorou v Pau Béarn so spoločnosťou Transavia - Rozhodnutie vyhlasujúce pomoc za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďujúce jej vymáhanie - Pojem štátna pomoc - Pripísateľnosť štátu - Obchodná a priemyselná komora - Výhoda - Kritérium súkromného investora - Vymáhanie - Článok 41 Charty základných práv - Právo na prístup k spisu - Právo byť vypočutý“))

(2019/C 82/41)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Transavia Airlines (Schiphol, Holandsko) (v zastúpení: R. Elkerboat a M. Baneke, avocats)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: L. Flynn a S. Noë, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh podľa článku 263 ZFEÚ na čiastočné zrušenie rozhodnutia Komisie (EÚ) 2015/1227 z 23. júla 2014 o štátnej pomoci SA.22614 (C 53/07) poskytnutej Francúzskom v prospech Obchodnej a priemyselnej komory v Pau-Béarn a spoločností Ryanair, Airport Marketing Services a Transavia (Ú. v. EÚ L 201, 2015, s. 109)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Transavia Airlines CV znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.


(1)  Ú. v. EÚ C 398, 30.11.2015.


Top