Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TA0680

Vec T-680/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2018 – Lupin/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s perindoprilom, liekom určeným na liečenie kardiovaskulárnych chorôb, v jeho pôvodných a generických verziách — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ — Dohoda o urovnaní patentových sporov — Dohoda o nadobudnutí technológie — Obmedzenie hospodárskej súťaže z hľadiska jej predmetu — Rovnováha medzi právom hospodárskej súťaže a patentovým právom — Pokuty“)

OJ C 82, 4.3.2019, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/26


Rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2018 – Lupin/Komisia

(Vec T-680/14) (1)

((„Hospodárska súťaž - Kartely - Trh s perindoprilom, liekom určeným na liečenie kardiovaskulárnych chorôb, v jeho pôvodných a generických verziách - Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ - Dohoda o urovnaní patentových sporov - Dohoda o nadobudnutí technológie - Obmedzenie hospodárskej súťaže z hľadiska jej predmetu - Rovnováha medzi právom hospodárskej súťaže a patentovým právom - Pokuty“))

(2019/C 82/28)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Lupin Ltd (Maháraštra, India) (v zastúpení: pôvodne M. Pullen, R. Fawcett-Feuillette, solicitors, M. Hoskins, QC, V. Wakefield, barrister a M. Boles, solicitor, neskôr M. Hoskins, V. Wakefield, M. Boles, K. Vernon a S. Smith, solicitors, napokon M. Hoskins, V. Wakefield, S. Smith a C. Wall, solicitor)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne F. Castilla Contreras, B. Mongin a T. Vecchi, neskôr F. Castilla Contreras, B. Mongin a C. Vollrath, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci B. Rayment, barrister)

Predmet veci

Návrh založený na článku 263 ZFEÚ na čiastočné zrušenie rozhodnutia Komisie C(2014) 4955 final z 9. júla 2014 týkajúceho sa konania podľa článku 101 a 102 ZFEÚ [vec AT.39612 – Perindopril (Servier)], v rozsahu, v akom sa týka žalobkyne, a subsidiárne na zrušenie pokuty, ktorá jej bola uložená uvedeným rozhodnutím, alebo na zníženie jej výšky

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Lupin Ltd je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 439, 8.12.2014.


Top