Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TA0677

Vec T-677/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2018 – Biogaran/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s perindoprilom, liekom určeným na liečenie kardiovaskulárnych chorôb, v jeho pôvodných a generických verziách — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článkov 101 a 102 ZFEÚ — Dohody s cieľom oddialiť, či dokonca zabrániť vstupu na trh generických verzií perindoprilu — Účasť dcérskej spoločnosti na porušení, ktorého sa dopustila jej materská spoločnosť — Pripísanie porušenia — Solidárna zodpovednosť — Horná hranica pokuty“)

OJ C 82, 4.3.2019, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/24


Rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2018 – Biogaran/Komisia

(Vec T-677/14) (1)

((„Hospodárska súťaž - Kartely - Trh s perindoprilom, liekom určeným na liečenie kardiovaskulárnych chorôb, v jeho pôvodných a generických verziách - Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článkov 101 a 102 ZFEÚ - Dohody s cieľom oddialiť, či dokonca zabrániť vstupu na trh generických verzií perindoprilu - Účasť dcérskej spoločnosti na porušení, ktorého sa dopustila jej materská spoločnosť - Pripísanie porušenia - Solidárna zodpovednosť - Horná hranica pokuty“))

(2019/C 82/26)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Biogaran (Colombes, Francúzsko) (v zastúpení: T. Reymond, O. de Juvigny a J. Jourdan, avocats)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne F. Castilla Contreras, T. Vecchi a B. Mongin, neskôr F. Castilla Contreras, B. Mongin a C. Vollrath, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh založený na článku 263 ZFEÚ v prvom rade na zrušenie rozhodnutia Komisie C(2014) 4955 final z 9. júla 2014 týkajúceho sa konania podľa článkov 101 a 102 ZFEÚ [vec AT.39612 – Perindopril (Servier)] v rozsahu, v akom sa týka žalobkyne, a subsidiárne na zníženie pokuty, ktorá jej bola uložená uvedeným rozhodnutím

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Biogaran je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 395, 10.11.2014.


Top