Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018M9124

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9124 – Dana/Oerlikon Drive Systems) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP)

OJ C 420, 20.11.2018, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 420/5


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.9124 – Dana/Oerlikon Drive Systems)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 420/03)

1.   

Komisii bolo 9. novembra 2018 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

Dana Incorporated (ďalej len „Dana“, USA),

GrazianoFairfield AG, Pfaffikon (ďalej len „GrazianoFairfield AG“, Švajčiarsko) pod kontrolou podniku OC Oerlikon Corporation AG, Pfaffikon (ďalej len „Oerlikon“, Švajčiarsko).

Podnik Dana získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách výlučnú kontrolu nad celým podnikom GrazianoFairfield AG.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Podnik Dana je celosvetovým dodávateľom hnacích, izolačných a tepelne regulovateľných jednotiek pre výrobcov ľahkých, komerčných a mimocestných motorových vozidiel, ako aj prevodoviek, hydraulických výrobkov a vývodových hnacích hriadeľov pre priemyselné stacionárne zariadenia.

GrazianoFairfield AG ponúka riešenia prevodových, jazdných a hybných jednotiek pre motorové vozidlá a priemyselné zariadenia.

3.   

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v uvedenom oznámení.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.9124 – Dana/Oerlikon Drive Systems

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu.

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

Európska komisia

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.


Top