Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018TN0296

Vec T-296/18: Žaloba podaná 7. mája 2018 – Polskie Linie Lotnicze „LOT“/Komisia

OJ C 231, 2.7.2018, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201806150651955232018/C 231/582962018TC23120180702SK01SKINFO_JUDICIAL20180507454622

Vec T-296/18: Žaloba podaná 7. mája 2018 – Polskie Linie Lotnicze „LOT“/Komisia

Top

C2312018SK4520120180507SK0058452462

Žaloba podaná 7. mája 2018 – Polskie Linie Lotnicze „LOT“/Komisia

(Vec T-296/18)

2018/C 231/58Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Polskie Linie Lotnicze „LOT“ S.A. (Varšava, Poľsko) (v zastúpení: M. Jeżewski, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Komisie,

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania pred Všeobecným súdom.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza sedem žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Komisia porušila ustanovenia Zmluvy, ktoré sa týkajú podmienok udeľovania súhlasu s koncentráciou podnikov a ich priamo alebo nepriamo upravujú, najmä články 101 a 102 Zmluvy a ustanovenia na ich vykonanie, predovšetkým článok 6 ods. 1 písm. b), článok 2 ods. 1 a článok 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 139/2004, tým, že nevykonala úplné vyhodnotenie negatívnych účinkov koncentrácie z hľadiska hospodárskej súťaže, vrátane vyhodnotenia účinkov koncentrácie na relevantné trhy určené na základe modelu O&D. Vyhodnotenie koncentrácie na základe modelu O&D vedie pritom k odhaleniu viacerých narušení hospodárskej súťaže spôsobených koncentráciou.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Komisia nesprávne posúdila účinky koncentrácie na možnosť poskytovania služieb leteckej dopravy cestujúcim, ako aj na určité letiská, a tým sa dopustila závažného a zjavného nesprávneho posúdenia koncentrácie. Riadne vykonané analytické preskúmanie koncentrácie by muselo viesť k záveru, že uskutočnenie koncentrácie bude mať viacero negatívnych účinkov na hospodársku súťaž a povedie k dominantnému postaveniu spoločnosti Lufthansa na určitých letiskách.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Komisia porušila nariadenie (EHS) č. 95/93 tým, že pri prideľovaní slotov na určitých letiskách porušila zásady neutrality, transparentnosti a zákazu diskriminácie.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Komisia porušila Usmernenia na posúdenie horizontálnych koncentrácií tým, že nepreskúmala, či údajný nárast efektívnosti v dôsledku koncentrácie by vyvážil negatívne účinky pre hospodársku súťaž.

5.

Piaty žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Komisia porušila ustanovenia Zmlúv a ustanovenia na ich vykonanie tým, že uložila spoločnosti Lufthansa povinnosti, ktoré nezabránia vážnemu narušeniu hospodárskej súťaže vzniknutému v dôsledku koncentrácie.

6.

Šiesty žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Komisia porušila ustanovenia Zmluvy, najmä článok 107 ods. 1 ZFEÚ a ustanovenia na ich vykonanie, tým, že nezohľadnila narušenie hospodárskej súťaže spôsobené transakciou na vnútornom trhu v súvislosti so štátnou pomocou poskytnutou spoločnosti Air Berlin.

7.

Siedmy žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Komisia porušila článok 296 ZFEÚ tým, že svoje rozhodnutia dostatočne neodôvodnila.

Top