Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018TN0271

Vec T-271/18: Žaloba podaná 3. mája 2018 – Mauritsch/INEA

OJ C 231, 2.7.2018, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201806150531955352018/C 231/502712018TC23120180702SK01SKINFO_JUDICIAL20180503394021

Vec T-271/18: Žaloba podaná 3. mája 2018 – Mauritsch/INEA

Top

C2312018SK3910120180503SK0050391402

Žaloba podaná 3. mája 2018 – Mauritsch/INEA

(Vec T-271/18)

2018/C 231/50Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Walter Mauritsch (Viedeň, Rakúsko) (v zastúpení: S. Rodrigues a A. Champetier, advokáti)

Žalovaná: Innovation and Networks Executive Agency (INEA)

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil v prvom rade rozhodnutie žalovanej z 24. januára 2018, ktorým bola zamietnutá sťažnosť žalobcu zo 4. októbra 2017 a v druhom rade jej rozhodnutie z 2. augusta 2017, ktorým bola zamietnutá žiadosť žalobcu o náhradu škody podaná 10. apríla 2017,

zaviazal žalovanú na náhradu vecnej škody, ktorá žalobcovi údajne spôsobená zavinením žalovaného a ktorá sa prejavuje ako strata jeho nároku na dávky v nezamestnanosti na obdobie najviac troch rokov, zvýšené o príslušnú úrokovú sadzbu, a

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania žalobcu.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza jediný žalobný dôvod založený na tom, že žalovaná mu neposkytla riadne a jasné informácie o jeho právach zo sociálneho zabezpečenia v prípade jeho odmietnutia podpísať obnovenie zmluvy. Žalobca tvrdí, že nemohol vedieť, že jeho odmietnutie podpísať zmluvu sa bude považovať za výpoveď. Žalobca bol teda pozbavený informácií a žalovaná porušila svoju povinnosť náležitej starostlivosti a zásadu riadnej správy zakotvené v článku 41 Charty základných práv Európskej únie.

Top