Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018TN0239

Vec T-239/18: Žaloba podaná 17. apríla 2018 – SKS Import Export/Komisia

OJ C 231, 2.7.2018, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201806150571955212018/C 231/362392018TC23120180702SK01SKINFO_JUDICIAL20180417292911

Vec T-239/18: Žaloba podaná 17. apríla 2018 – SKS Import Export/Komisia

Top

C2312018SK2910120180417SK0036291291

Žaloba podaná 17. apríla 2018 – SKS Import Export/Komisia

(Vec T-239/18)

2018/C 231/36Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Société Kammama Saber (S.K.S) Import Export (Sousse Jawhara, Tunisko) (v zastúpení: H. Chelly, avocat)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil žalobu za prípustnú a dôvodnú,

a vzhľadom na to:

čiastočne zrušil vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/212 z 13. decembra 2017 v rozsahu, v akom sa týka zahrnutia Tuniska na zoznam tretích krajín, ktoré majú vo svojom režime boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu strategické nedostatky,

zaviazal Komisiu na náhradu všetkých trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na nepríslušnosti Komisie a porušení podstatných formálnych náležitostí, pretože Komisia prekročila svoje právomoci v súvislosti s Asociačnou dohodou medzi Tuniskom a Európskou úniou, podľa ktorej mala predložiť otázku Asociačnej rade, aby táto rada buď urovnala spor, alebo subsidiárne umožnila stranám, aby prijali potrebné opatrenia na ochranu svojich záujmov.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na zjavne nesprávnom posúdení v rozsahu, v akom sa týka jednak posúdenia Tuniska použitého Európskou úniou, a jednak posúdenia Tuniska použitého Finančnou akčnou skupinou. V tejto súvislosti sa žalobkyňa domnieva, že Komisia neprijala vhodné opatrenia na riadenie zhoršenia rizika, ktoré prináša napadnuté delegované nariadenie z hľadiska procesu ekonomického rozvoja Tuniska.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na porušení Zmlúv o Európskej únii, najmä článku 216 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, podľa ktorého medzinárodné zmluvy zaväzujú inštitúcie.

Top