Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0175

Vec C-175/18 P: Odvolanie podané 6. marca 2018: PTC Therapeutics International Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 5. februára 2018 vo veci T-718/15, PTC Therapeutics International Ltd/Európska agentúra pre lieky (EMA)

OJ C 231, 2.7.2018, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201806150321954852018/C 231/091752018CJC23120180702SK01SKINFO_JUDICIAL201803068921

Vec C-175/18 P: Odvolanie podané 6. marca 2018: PTC Therapeutics International Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 5. februára 2018 vo veci T-718/15, PTC Therapeutics International Ltd/Európska agentúra pre lieky (EMA)

Top

C2312018SK810120180306SK00098192

Odvolanie podané 6. marca 2018: PTC Therapeutics International Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 5. februára 2018 vo veci T-718/15, PTC Therapeutics International Ltd/Európska agentúra pre lieky (EMA)

(Vec C-175/18 P)

2018/C 231/09Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: PTC Therapeutics International Ltd (v zastúpení: G. Castle, solicitor, B. Kelly, solicitor, K. Ewert, Rechtsanwalt, M. Demetriou QC, C. Thomas, Barrister)

Ďalší účastníci konania: Európska agentúra pre lieky, European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs (Eucope)

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

vyhovel odvolaniu spoločnosti PTC a zrušil rozsudok Všeobecného súdu,

zrušil rozhodnutie, ktoré EMA oznámila spoločnosti PTC 25. novembra 2015, o sprístupnení určitých informácií podľa nariadenia o transparentnosti ( 1 ),

vrátil vec EMA na ďalšie posúdenie týkajúce sa znenia dôverných pasáží, aby ich prerokovala so spoločnosťou PTC, a

zaviazal EMA na náhradu právnych a iných výdavkov a trov konania spoločnosti PTC vo vzťahu k tejto veci.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Rozsudok by sa mal zrušiť z týchto dôvodov:

Všeobecný súd nezohľadnil, že sporné dokumenty boli chránené všeobecnou domnienkou dôvernosti,

Všeobecný súd nezohľadnil, že sporné dokumenty v plnom rozsahu predstavujú obchodné tajomstvo, ktoré je chránené článkom 4 ods. 2 nariadenia o transparentnosti,

Všeobecný súd nezohľadnil, že sporné dokumenty majú byť chránené článkom 4 ods. 3 nariadenia o transparentnosti, a

EMA nevykonala zváženie záujmov, ako to vyžaduje právna úprava.


( 1 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 2001, s. 43; Mim. vyd. 01/003, s. 331).

Top