Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CA0574

Vec C-574/15: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 2. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Varese – Taliansko) – trestné konanie proti Mauro Scialdone (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Daň z pridanej hodnoty (DPH) — Ochrana finančných záujmov Únie — Článok 4 ods. 3 ZEÚ — Článok 325 ods. 1 ZFEÚ — Smernica 2006/112/ES — Dohovor PIF — Sankcie — Zásady ekvivalencie a efektivity — Nezaplatenie DPH vyplývajúcej z ročného daňového priznania v zákonom stanovených lehotách — Vnútroštátna právna úprava, ktorá stanovuje trest odňatia slobody len vtedy, ak suma nezaplatenej DPH prekročí určitú prahovú hodnotu trestnosti — Vnútroštátna právna úprava stanovujúca nižšiu prahovú hodnotu trestnosti v prípade nezaplatenia zrážkovej dane z príjmu)

OJ C 231, 2.7.2018, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201806150431954812018/C 231/025742015CJC23120180702SK01SKINFO_JUDICIAL201805022211

Vec C-574/15: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 2. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Varese – Taliansko) – trestné konanie proti Mauro Scialdone (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Daň z pridanej hodnoty (DPH) — Ochrana finančných záujmov Únie — Článok 4 ods. 3 ZEÚ — Článok 325 ods. 1 ZFEÚ — Smernica 2006/112/ES — Dohovor PIF — Sankcie — Zásady ekvivalencie a efektivity — Nezaplatenie DPH vyplývajúcej z ročného daňového priznania v zákonom stanovených lehotách — Vnútroštátna právna úprava, ktorá stanovuje trest odňatia slobody len vtedy, ak suma nezaplatenej DPH prekročí určitú prahovú hodnotu trestnosti — Vnútroštátna právna úprava stanovujúca nižšiu prahovú hodnotu trestnosti v prípade nezaplatenia zrážkovej dane z príjmu)

Top

C2312018SK210120180502SK00022121

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 2. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Varese – Taliansko) – trestné konanie proti Mauro Scialdone

(Vec C-574/15) ( 1 )

„(Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Daň z pridanej hodnoty (DPH) — Ochrana finančných záujmov Únie — Článok 4 ods. 3 ZEÚ — Článok 325 ods. 1 ZFEÚ — Smernica 2006/112/ES — Dohovor PIF — Sankcie — Zásady ekvivalencie a efektivity — Nezaplatenie DPH vyplývajúcej z ročného daňového priznania v zákonom stanovených lehotách — Vnútroštátna právna úprava, ktorá stanovuje trest odňatia slobody len vtedy, ak suma nezaplatenej DPH prekročí určitú prahovú hodnotu trestnosti — Vnútroštátna právna úprava stanovujúca nižšiu prahovú hodnotu trestnosti v prípade nezaplatenia zrážkovej dane z príjmu)“

2018/C 231/02Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale di Varese

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

Mauro Scialdone

Výrok rozsudku

Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v spojení s článkom 4 ods. 3 ZEÚ a článkom 325 ods. 1 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje, že nezaplatenie dane z pridanej hodnoty (DPH) vyplývajúcej z ročného daňového priznania za dané zdaňovacie obdobie v zákonom stanovených lehotách je trestným činom, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody len vtedy, ak suma nezaplatenej DPH prekročí prahovú hodnotu trestnosti vo výške 250000 eur, pričom za trestný čin nezaplatenia zrážkovej dane z príjmu je stanovená prahová hodnota trestnosti vo výške 150000 eur.


( 1 ) Ú. v. EÚ C 48, 8.2.2016.

Top