Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018TN0126

Vec T-126/18: Žaloba podaná 27. februára 2018 – Van Haren Schoenen/Komisia

OJ C 142, 23.4.2018, p. 65–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/65


Žaloba podaná 27. februára 2018 – Van Haren Schoenen/Komisia

(Vec T-126/18)

(2018/C 142/83)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: van Haren Schoenen BV (Waalwijk, Holandsko) (v zastúpení: S. De Knop, B. Natens, A. Willems und M. Meulenbelt, Rechtsanwälte)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil žalobu za prípustnú,

vyhlásil vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2232 zo 4. decembra 2017, ktorým sa opätovne ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá predbežné clo uložené na dovoz určitej obuvi so zvrškom z usne s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a vo Vietname a vyrobenej určitými vyvážajúcimi výrobcami v Čínskej ľudovej republike a vo Vietname a ktorým sa vykonáva rozsudok Súdneho dvora v spojených veciach C-659/13 a C-34/14 za neplatné a

uložil Komisii náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza päť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na porušení článku 5 ods. 1 a 2 ZEÚ, pretože pre napadnuté nariadenie neexistuje právny základ. Podporne žalobkyňa uplatňuje porušenie zásady inštitucionálnej rovnováhy v zmysle článku 13 ods. 2 ZEÚ.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na porušení článku 266 ZFEU, pretože neboli prijaté opatrenia nevyhnutné na vykonanie rozsudku zo 4. februára 2016, C&J Clark International (C-659/13 a C-34/14, EU:C:2016:74).

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na porušení článku 1 ods. 1 a článku 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1036 (1) a zásady právnej istoty zavedením antidumpingových ciel na tovar, ktorý bol prepustený do voľného obehu.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na porušení článku 21 nariadenia (EÚ) 2016/1036, pretože antidumpingové cla boli zavedené bez nového vyhodnotenia záujmu Únie. Podľa žalobkyne bolo zjavne nesprávne rozhodnúť, že zavedenie antidumpingových ciel bolo v záujme Únie.

5.

Piaty žalobný dôvod je založený na porušení článku 5 ods. 1 a 4 ZEÚ, pretože bol prijatý právny akt, ktorý ide nad rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (Ú. v. EÚ L 176, 2016, s. 21).


Top