Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018TN0041

Vec T-41/18: Žaloba podaná 24. januára 2018 – Autoridad Portuaria de Vigo/Komisia

OJ C 142, 23.4.2018, p. 52–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/52


Žaloba podaná 24. januára 2018 – Autoridad Portuaria de Vigo/Komisia

(Vec T-41/18)

(2018/C 142/69)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Autoridad Portuaria de Vigo (Vigo, Španielsko) (v zastúpení: J. Costas Alonso, abogado)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zaručil, aby Komisia ako strážkyňa Zmlúv splnila svoju povinnosť dbať na jednotné uplatňovanie ustanovení Spoločenstva vo všetkých členských štátoch, snažiac sa o naplnenie cieľa zabezpečenia jednotného uplatňovania právnej úpravy Únie v súvislosti s dovozmi výrobkov živočíšneho pôvodu pochádzajúcich z tretích krajín vo všetkých členských štátoch a o harmonizáciu všetkých predpisov upravujúcich tieto kontroly,

konkrétne nariadiť Generálnemu riaditeľstvu pre zdravie a bezpečnosť potravín Európskej komisie vykonať porovnávaciu analýzu týkajúcu sa uplatňovania právnych predpisov Spoločenstva upravujúcich dovoz výrobkov živočíšneho pôvodu pochádzajúcich z tretích krajín v prístavoch Vigo a Leixoes (Portugalsko).

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza, že rozdielne uplatňovanie právnej úpravy Únie v súvislosti s dovozmi mrazených a chladených výrobkov rybolovu z krajín mimo Únie porušuje pravidlá hospodárskej súťaže a zásady zaistenia rovnakých podmienok pre účastníkov trhu, čo vedie k narušeniu vnútorného trhu.

Žalobkyňa v tejto súvislosti taktiež uvádza, že prístavy plnia kľúčovú úlohu pri preprave tovaru a osobitne pri dovoze výrobkov rybolovu, z ktorých 76 % sa dopravuje cez prístavy.


Top