Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TA0462

Vec T-462/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. marca 2018 – Portugalsko/Komisia („EPZF — Výdavky vylúčené z financovania — Pomoc na plochu — Výdavky vynaložené Portugalskom — Legitímna dôvera — Článok 41 ods. 3 nariadenia (ES) č. 73/2009 — Článok 31 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1290/2005 — Proporcionalita“)

OJ C 142, 23.4.2018, p. 44–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/44


Rozsudok Všeobecného súdu z 9. marca 2018 – Portugalsko/Komisia

(Vec T-462/16) (1)

((„EPZF - Výdavky vylúčené z financovania - Pomoc na plochu - Výdavky vynaložené Portugalskom - Legitímna dôvera - Článok 41 ods. 3 nariadenia (ES) č. 73/2009 - Článok 31 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1290/2005 - Proporcionalita“))

(2018/C 142/57)

Jazyk konania: portugalčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Portugalská republika (v zastúpení: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, J. Saraiva de Almeida a P. Estêvão, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: A. Sauka, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci M. Marques Mendes a A. Dias Henriques, advokáti)

Predmet veci

Žaloba založená na článku 263 ZFEÚ a požadujúca zrušenie vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/1059 z 20. júna 2016, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 173, 2016, s. 59) v rozsahu, v akom sa týka Portugalskej republiky

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Portugalská republika je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 392, 24.10.2016.


Top