Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0144

Vec C-144/18 P: Odvolanie podané 23. februára 2018: River Kwai International Food Industry Co. Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) zo 14. decembra 2017 vo veci T-460/14, Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD)/Rada Európskej únie

OJ C 142, 23.4.2018, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/37


Odvolanie podané 23. februára 2018: River Kwai International Food Industry Co. Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) zo 14. decembra 2017 vo veci T-460/14, Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD)/Rada Európskej únie

(Vec C-144/18 P)

(2018/C 142/49)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: River Kwai International Food Industry Co. Ltd (v zastúpení: F. Graafsma a J. Cornelis, advocaten)

Ďalší účastníci konania: Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD), Rada Európskej únie, Európska komisia

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2017 vo veci T-460/14, Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD)/Rada Európskej únie; a

uložil žalovanej povinnosť nahradiť trovy tohto odvolacieho konania, ako aj trovy konania pred Všeobecným súdom vo veci T-460/14, ktoré vznikli odvolateľke.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka tvrdí, že závery Všeobecného súdu sú poznačené viacerými nesprávnymi právnymi posúdeniami a skreslením skutočností a dôkazov, ktoré mu boli predložené. Preto sa domnieva, že napadnutý rozsudok treba zrušiť.

Odvolateľka uvádza tri odvolacie dôvody.

Po prvé, napadnutý rozsudok sa nijako nezaoberá námietkami odvolateľky voči prípustnosti pôvodnej žaloby – vrátane štvrtého žalobného dôvodu -, a preto porušuje právo odvolateľky na obranu pred Všeobecným súdom. V napadnutom rozsudku sa nijako neprihliada na tvrdenia odvolateľky o neprípustnosti a ani sa v ňom neuvádzajú dôvody, pre ktoré nebolo potrebné sa týmito námietkami zaoberať.

Po druhé, v napadnutom rozsudku sa problém rozdelenia nákladov klasifikuje ako problém určenia normálnej hodnoty, a teda výpočtu dumpingového rozpätia, a nie ako problém existencie trvalej zmeny okolností, a tým dochádza ku skresleniu dôkazov. Žiadne tvrdenie predložené odvolateľkou počas správneho konania nespája problém rozdelenia nákladov s výpočtom dumpingového rozpätia.

A napokon, napadnutý rozsudok porušuje článok 10 základného nariadenia (1) a všeobecnú zásadu zákazu retroaktivity, pretože antidumpingové clo odvolateľky bolo retroaktívne zvýšené z 3,6 % na 12,8 %.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho společenstva (Ú. v. EÚ L 343, 2009, s. 51)


Top