Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0089

Vec C-89/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret (Dánsko) 8. februára 2018 – A/Udlændinge- og Integrationsministeriet

OJ C 142, 23.4.2018, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/33


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret (Dánsko) 8. februára 2018 – A/Udlændinge- og Integrationsministeriet

(Vec C-89/18)

(2018/C 142/44)

Jazyk konania: dánčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Østre Landsret

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: A

Žalovaný: Udlændinge- og Integrationsministeriet

Prejudiciálne otázky

1.

V prípade, že boli zavedené „nové obmedzenia“ pre zlúčenie rodiny medzi manželmi, ktoré na prvý pohľad porušujú klauzulu „standstill“ ako je uvedená v článku 13 rozhodnutia č. 1/80 (rozhodnutie asociačnej rady č. 1/80 z 19. septembra 1980 o rozvoji asociácie, pripojeného k Dohode z 12. septembra 1963 medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Tureckom, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Tureckom) a tieto obmedzenia sú odôvodnené úvahami o „úspešnej integrácii“ uznanými Súdnym dvorom EÚ v rozsudku z 12. apríla 2016, Genc  (1), C-561/14, v rozsudku z 10. júla 2014, Dogan, C-138/13, EU:C:2014:2066 (2), môže byť pravidlo stanovené v § 9 ods. 7 Udlændingeloven (dánsky zákon o cudzincoch), podľa ktorého je okrem iného všeobecnou podmienkou pre zlúčenie rodiny medzi osobou, ktorá je štátnym príslušníkom tretej krajiny a má v Dánsku povolenie na pobyt a manželským partnerom, aby väzba tohto manželského páru k Dánsku bola väčšia ako jeho väzba k Turecku, považované za „odôvodnené naliehavým dôvodom vo verejnom záujme, … vhodné na zabezpečenie dosiahnutia sledovaného legitímneho cieľa a … také, ktoré nejde nad rámec toho, čo je na jeho dosiahnutie nevyhnutné?“

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, že kritérium väzby sa vo všeobecnosti považuje za vhodné na zabezpečenie dosiahnutia integračného cieľa, je potom možné bez toho, aby došlo k porušeniu posúdenia obmedzenia a požiadavky proporcionality:

(i)

uplatňovať postup, pri ktorom, v prípade ak manželský partner s povolením na pobyt v členskom štáte (referenčná osoba) prvýkrát prišiel do Dánska vo veku 12-13 rokov alebo neskôr, pri posudzovaní väzby tejto osoby k členskému štátu, má významný vplyv: buď, či má táto osoba v členskom štáte dlhodobý legálny pobyt približne 12 rokov, alebo, či má pobyt a stabilné zamestnanie v členskom štáte, ktoré zahŕňa významný stupeň kontaktu a komunikácie s kolegami a zákazníkmi v jazyku členského štátu a ktoré pokračuje bez výrazných prerušení najmenej štyri až päť rokov alebo má pobyt a stabilné zamestnanie, ktoré nezahŕňa významný stupeň kontaktov a komunikácie s kolegami a zákazníkmi v jazyku členského štátu a ktoré pokračuje bez výrazných prerušení najmenej sedem až osem rokov;

(ii)

uplatňovať postup, pri ktorom sa bude spochybňovať splnenie kritéria väzby ak si referenčná osoba udržiava významnú väzbu s domovskou krajinou uskutočňovaním častých alebo dlhodobých návštev v domovskej krajine, zatiaľ čo krátkodobé prázdninové alebo vzdelávacie pobyty nezavážia proti udeleniu povolenia;

(iii)

uplatňovať postup, pri ktorom bude mať vážny negatívny vplyv na splnenie kritéria väzby ak pôjde o situáciu „zosobášených, rozvedených a opätovne zosobášených“ osôb?


(1)  Rozsudok Súdneho dvora z 12. apríla 2016, ECLI:EU:C:2016:247.

(2)  Rozsudok Súdneho dvora z 10. júla 2014, ECLI:EU:C:2014:2066.


Top