Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0074

Vec C-74/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus (Fínsko) 5. februára 2018 – A Ltd

OJ C 142, 23.4.2018, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/32


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus (Fínsko) 5. februára 2018 – A Ltd

(Vec C-74/18)

(2018/C 142/43)

Jazyk konania: fínčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Korkein hallinto-oikeus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: A Ltd

Žalovaný: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa pri výklade článku 157 ods. 1 prvého pododseku v spojení s článkom 13 bodmi 13 a 14 smernice 2009/138/ES (1) považovať za členský štát, ktorý je oprávnený vyberať poistnú daň, ten členský štát, v ktorom sa nachádza prevádzkareň spoločnosti (právnickej osoby), ktorá je poistníkom, alebo štát, v ktorom je umiestnená spoločnosť, ktorá je predmetom predaja podniku, ak poisťovňa, ktorá má svoje sídlo vo Veľkej Británii a na území Fínska si nezriadila prevádzkareň, ponúkne poistenie pokrývajúce riziká spojené s predajom podniku

spoločnosti, ktorá pri predaji podniku vystupuje na strane kupujúceho a nemá vo Fínsku svoju prevádzkareň a cieľová spoločnosť pri predaji podniku má svoju prevádzkareň vo Fínsku,

spoločnosti, ktorá pri predaji podniku vystupuje na strane kupujúceho a má vo Fínsku svoju prevádzkareň a cieľová spoločnosť pri predaji podniku nemá svoju prevádzkareň vo Fínsku,

spoločnosti, ktorá pri predaji podniku vystupuje na strane predávajúceho a nemá vo Fínsku svoju prevádzkareň a cieľová spoločnosť pri predaji podniku má svoju prevádzkareň vo Fínsku,

spoločnosti, ktorá pri predaji podniku vystupuje na strane predávajúceho a vo Fínsku má svoju prevádzkareň a cieľová spoločnosť pri predaji podniku nemá svoju prevádzkareň vo Fínsku?

2.

Je pre konanie vo veci významné, že poistenie pokrýva iba daňovú zodpovednosť, ktorá cieľovej spoločnosti vznikla skôr, ako došlo k predaju podniku?

3.

Je pre konanie vo veci významné, či sú predmetom predaja podniku akcie alebo oblasť obchodnej činnosti cieľovej spoločnosti?

4.

Je v situácii, keď sú predmetom predaja podniku akcie, dôležité, že ubezpečenia, ktoré urobil predávajúci voči kupujúcemu, sa vzťahujú iba na tú skutočnosť, že predávajúci je vlastníkom predávaných akcií a na tieto akcie sa neviažu nijaké pohľadávky tretích osôb?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Ú. v. EÚ L 335, 2009, s. 1).


Top