Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0038

Vec C-38/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Bari (Taliansko) 19. januára 2018 – trestné konanie proti Massimo Gambino a Shpetim Hyka

OJ C 142, 23.4.2018, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/25


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Bari (Taliansko) 19. januára 2018 – trestné konanie proti Massimo Gambino a Shpetim Hyka

(Vec C-38/18)

(2018/C 142/34)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale di Bari

Účastníci trestného konania pred vnútroštátnym súdom

Massimo Gambino, Shpetim Hyka

Prejudiciálna otázka

Majú sa články 16, 18 a 20 písm. b) smernice 2012/29/EÚ (1) vykladať v tom zmysle, že bránia tomu, aby sa poškodený v trestnom konaní opätovne podrobil výsluchu pred novým sudcom, v prípade, že jedna z procesných strán v zmysle článku 511 ods. 2 a článku 525 ods. 2 talianskeho trestného poriadku (v súlade s ich ustáleným výkladom v rámci judikatúry Najvyššieho kasačného súdu) odoprie súhlas s prečítaním zápisníc obsahujúcich výpovede, ktoré dotknutý poškodený už urobil v rámci rovnakého konania a v súlade so zásadou kontradiktórnosti pred iným sudcom?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV (Ú. v. EÚ L 315, s. 57).


Top