Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CA0387

Vec C-387/16: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 28. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litva) – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/Nidera BV (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Dane — Daň z pridanej hodnoty (DPH) — Smernica 2006/112/ES — Odpočet dane zaplatenej na vstupe — Článok 183 — Vrátenie nadmerného odpočtu DPH — Oneskorené vrátenie — Suma splatných úrokov z omeškania na základe vnútroštátneho práva — Zníženie tejto sumy z dôvodov nezávislých od zdaniteľnej osoby — Prípustnosť — Daňová neutralita — Právna istota)

OJ C 142, 23.4.2018, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/6


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 28. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litva) – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/Nidera BV

(Vec C-387/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Dane - Daň z pridanej hodnoty (DPH) - Smernica 2006/112/ES - Odpočet dane zaplatenej na vstupe - Článok 183 - Vrátenie nadmerného odpočtu DPH - Oneskorené vrátenie - Suma splatných úrokov z omeškania na základe vnútroštátneho práva - Zníženie tejto sumy z dôvodov nezávislých od zdaniteľnej osoby - Prípustnosť - Daňová neutralita - Právna istota))

(2018/C 142/07)

Jazyk konania: litovčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Žalovaná: Nidera BV

za účasti: Vilnuaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Výrok rozsudku

Článok 183 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v spojení so zásadou daňovej neutrality sa má vykladať v tom zmysle, že bráni zníženiu sumy úrokov obvykle splatných na základe vnútroštátneho práva z nadmerného odpočtu DPH, pri ktorom nedošlo k vráteniu v príslušnej lehote, pokiaľ k takému zníženiu dôjde z dôvodov okolností nezávislých od zdaniteľnej osoby, ako je napríklad suma týchto úrokov vo vzťahu k sume nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty, obdobie, za ktoré nebol nadmerný odpočet dane vrátený, a dôvody, pre ktoré nedošlo k vráteniu, ako aj skutočné straty, ktoré vznikli zdaniteľnej osobe.


(1)  Ú. v. EÚ C 343, 19.9.2016.


Top